Snart ringer det in igen

De jobbar ideellt med renoveringen av Björsbo skola: Leif Iwarsson, Bengt Borg, Nils Erik Lindkvist, Lars Håkan Karlsson och Gösta Lundblad. Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

BERG/HALLSTAHAMMAR Björsbo skola från 1800-talet i Berg, utanför Hallstahammar fortsätter att renoveras. Det görs med ideella krafter från Svedvi Bergs Hembygdsförening. Björsbo skola får nya fönster, lagom tills de premiäröppnar i början av juli.

Det är Svedvi Bergs Hembygdsförening som äger Björsbo skola från år 1878.

– Den köptes för en krona av Svenska kyrkan 2002, berättar Leif Iwarsson, som är en av dem som renoverat skolan.

Renoveringen har pågått i tio år och totalt har de fått 700 000 kronor i bidrag från olika håll, bland annat via EU-bidrag.

Nu är de snart färdiga med ytterligare en av de stora renoveringarna då nya fönster sätts in.

– Vi upptäckte att fönstrena var dåliga för något år sedan, säger Leif Iwarsson.

Totalt får skolan nio nya fönster och den här gången har det finansierats med hjälp av lån från Svedvi Bergs Hembygdsförening.

Arbetslaget består av tio män, före detta elektriker, murare och målare, som jobbar ideellt och de har lagt ned tusentals timmars arbete på skolan.

En av dem som är engagerade i skolans upprustning är Bengt Borg, som gick i skolan en gång i tiden. Klasslistorna har studerats och totalt har det gått 37 barn i skolan samtidigt, men i Bengts klass var de färre.

– Vi var sju stycken elever, minns han.

Läraren bodde i rummet som är kök och där arbetslaget satt sig ned för att ta en fikapaus.

Skolan slog igen år 1950. Därefter började Svenska kyrkan med ungdomsverksamhet i Björsbo skola.

Renoveringen i och intill skolan innefattar mycket, bland annat har de installerat vatten- och avlopp, skolan har fått ett nytt tak utvändigt, rökgångarna har renoverats, en snickarglädje har byggts till verandan på huset, en ny parkering har anlagts och jordkällaren har rustats . Även om de gjort en hel del själva så har det också lagt ut en del arbeten på olika firmor.

Sommaren 2015 startade de bokkafé i skolan.

– Folk skänker så mycket böcker att vi fått tacka nej, berättar Leif Iwarsson.

Bokkaféet har blivit en succé.

– Mellan 500 och 600 personer besöker bokkaféet på somrarna, säger Leif Iwarsson.

Premiäröppnandet av bokkaféet verkar vara efterlängtat.

– Vi brukar få frågan: ”Öppnar ni inte snart”, berättar Leif Iwarsson.

På kaféet serveras hembakt fikabröd och arbetslagets fruar ställer upp både med att baka och att servera. Kaféet genererar intäkter till Svedvi Bergs Hembygdsförening.

Den andra juli öppnar de bokkaféet och sedan håller de öppet hela sommaren och en bit in på hösten, fram till den 17 september.

På midsommardagen håller Svenska kyrkan en traditionell andakt vid skolan.

Cecilia Eriksson