En halv seger för byn

Från köksfönstret kommer Göran att se vindkraftverken ovanför trädtopparna. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

OLSBENNING/NORBERG Nu har de kommit i mål om vindkraftparken på Målarberget i Norbergs kommun. De boende i byn Olsbenning, som kommer att bli de närmast drabbade av vindsnurrorna, överklagade beslutet om utbyggnad till Mark- och miljödomstolen. Domen innebär dock att vindkraftverken kommer att byggas. Men en liten seger blev det i alla fall för byborna.

– Ja, det blev det, tycker en av de klagande i byn, Göran Kastlund.

VKS, företaget som planerar vindkraftparken på Målarberget, planerade först för fyra kraftverk på Olsbenning bys marker. Men där har de fått ta bort tre av verken. Här finns nämligen Lapphyttan och Diger källa vilka är klassade som riksintresse. Detta påpekade Göran Kastlund i en skrivelse till Länsantikvarien och Jernkontoret.

– Miljöprövningsdomstolen fick också min skrivelse och skickade den vidare till Riksantikvarieämbetet som kom hit för att titta.

Sedan tidigare var byn Olsbenning klassat som riksintresse men nu har det utökats till att också omfatta Svartådalen och Lapphyttan plus våtmarkerna norr därom.

– Jag gjorde skrivelsen i mars 2016, kanske lite sent i sammanhanget, men den gjorde i alla fall Riksantikvarieämbetet oroligt. Och nu har tre av snurrorna vid området av riksintresset tagits bort så en liten seger är det.

Domen innebär alltså att vindkraftparken kommer att byggas men alla verk byggs utanför Olsbennings marker. Från början var det planerat för 36 vindsnurror men de har nu reducerats till 33.

– Inga markägare här omkring upplät mark vilket jag är glad över, säger Göran.

Domen från Mark- och miljödomstolen går att överklaga men det tror inte Göran är någon idé.

– Mark- och miljödomstolen motsvarar hovrätten och nästa instans är Mark- och miljööverdomstolen. Men för att de skall ta upp ärendet krävs det att domen bygger på fel rättstillämpning
eller om ärendet innehåller frågor som är prejudicerande. Så ser lagstiftning och rättspraxis ut. Nej, jag bedömer att det inte går att överklaga.

Även om inga verk nu kommer att stå på byns marker kommer ändå Göran och hans sambo att kunna se från sitt köksfönster överdelen på rotorbladen på de som ändå byggs.

– Att satsa på miljövänliga alternativ för energin väger tungt i dag. Men här flyger havsörnen nästan varje dag. Det finns inga bon här med det finns i närheten. Här har vi dessutom sett kungsörn och flyttfågelsträck går här. Vi var på Gotland där man byggt mängder av vindsnurror. När man tittar på dem känns det som om de kommer emot en – det är fasansfullt. De skapar ett extremt lågfrekvent ljud, som valsång ungefär. Och lamporna i rotorbladen kommer att göra att det blir som att titta på ett gigantiskt tivoli, säger Göran.

Ändå tror han att det är långt ifrån säkert att vindkraftverken byggs på Målarberget.

– Det är helt enkelt för dålig ekonomi med vindkraft.

Jan Å Johansson