För få äldrebostäder i länet

Norbergs kommun uppger att de har balans vad gäller tillgången på äldrebostäder. Samma sak gäller i Köping. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

LÄNET Boverket har undersökt tillgången på äldreboenden i landets kommuner. Antalet äldre ökar dramatiskt men undersökningen visar att det inte gäller särskilda bostäder för gamla. Bara hälften av landets kommuner har ett bestånd äldreboenden som möter efterfrågan.

Sveriges invånare lever allt längre vilket innebär att en större del av befolkningen hamnar över pensionsstrecket. Redan inom 20 år beräknas antalet personer över 75  år ha ökat från dagens 900 000 till cirka 1,4 miljoner personer.

I dagsläget är cirka 20 procent av Sveriges befolkning 65 år eller äldre. Om 30 år beräknas antalet personer över 85 år har fördubblats. Som ett resultat av bättre hälsa bor allt fler äldre kvar i sin hemmiljö högre upp i åldrarna. Sedan år 1994 har 40 000 vårdplatser försunnit i särskilda boenden.

Boverkets bostadsmarknadsenkät visar att bara hälften av landets kommuner har balans i utbudet av äldrebostäder. Cirka 44 procent har ett underskott men ett tiotal kommuner uppger att de för närvarande har ett överskott av särskilt boende för äldre.

Samma undersökning gjordes i fjol vilket i stort sett visade på samma resultat. Men årets undersökning visar att något färre kommuner anser sig ha fler platser än vad som efterfrågas. Även framtidstron hos kommunerna har ökat marginellt från i fjol. Då bedömde 65 procent av kommunerna att behovet av särskilt boende för äldre skulle vara täckt om fem år, nu är den siffran 67 procent.

I Västmanland har sex av de tio kommunerna för få äldrebostäder i förhållande till antalet äldre.

I Boverkets undersökning svarar endast Köping och Norberg att de har balans vad gäller tillgången på äldrebostäder. Ingen kommun i länet har ett överskott. Hallstahammar och Skinnskatteberg har inte svarat på undersökningen.

Men en ljusning tycks vara på väg, åtminstone om kommunerna själva får uppskatta tillgången på äldreboenden om fem år. Arboga, Fagersta, Kungsör och Västerås räknar med att ha tillräckligt med äldrebostäder om fem år. Sala och Surahammar tror sig dock ha ett underskott. Och Köping, som i dag anser sig ha balans i tillgången på äldrebostäder, väntar sig ett underskott om fem år.

Till tidningen Hem och hyra säger Anna Eriksson, pressekreterare på SPF Seniorerna, att hon tröttnat på att inte mer resurser läggs på att äldre skall ha ett bra boende.

– Man borde kunna ställa högre krav på kommuner som inte skärper sig, som år efter år svarar att man har ett underskott och förväntar sig ett underskott även i framtiden.

Jan Å Johansson