God tilltro till bönderna

En ny undersökning visar att konsumenternas förtroende för svenska bönder är högt. 88 procent av de tillfrågade värderar råvaror och mat från Sveriges bönder mycket eller ganska högt. Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

En ny undersökning visar att förtroendet för Sveriges bönder är högt. 9 av 10 har mycket eller ganska stort förtroende för att lantbrukarna i Sverige producerar bra mat.

Det var tre områden som de tillfrågade i undersökningen fick svara på. Det handlade om förtroendet för bonden generellt, bondens roll ur miljö- och hållbarhetsperspektiv och bonden som livsmedelsproducent.

Svaren visar att konsumenterna har hög tilltro till Sveriges lantbrukare.

– Jag upplever att konsumenterna blivit mer intresserade av mat, av hur produktionen går till och vilken påverkan det har på klimatet och naturen, säger Palle Borgström, förbundsordförande, Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

Han talar om att det är positivt att svensk matproduktion fått mer utrymme i samhället.

– Det diskuteras mer i medierna, framförallt i de sociala medierna. Det finns ett stort intresse för matlagningsprogram och kokböcker. När det ordnas kosläpp kommer det mycket folk och vi har en lokal marknad här hemma med många besökare, säger Palle Borgström som driver ett lantbruk med fokus på mjölkproduktion, men även har spannmål och skog på Kilanda säteri i Älvängen i Dalarna.

88 procent av de tillfrågade värderar råvaror och mat från Sveriges bönder mycket eller ganska högt, är du nöjd med den siffran?

– Nöjd ska man aldrig vara, men jag är stolt, säger Palle Borgström.

Kan siffrorna bli högre?

– Det tror jag, vi jobbar för det inom LRF. Men det handlar också om att bibehålla konsumenternas höga värdering av mat och råvaror från Sveriges bönder, säger han.

74 procent tycker att bönderna i landet har mycket eller ganska stor betydelse för Sveriges ekonomi och välstånd och 71 procent av de tillfrågade i undersökningen tycker att landets bönder bidrar till ett mer hållbart samhälle och lägre klimatpåverkan. Det sistnämnda är en nedgång med 5 procentenheter sedan förra årets undersökning.

– Undersökningar visar att väst-ra Europa är bäst i världen på klimatsmart produktion. De visar att Sverige ligger i topp. Vi sköter våra djur väl och har en hög produktion per ko, säger han.

Finns det något som kan förbättras för att bli mer klimatsmart?

– Dels att använda mer fossila bränslen där vi kan ta tillvara på det som växer i skogen och på åkern, säger Palle Borgström.

Han talar också om att det är viktigt att visa på djurens betydelse för att hålla hagmarker öppna och upprätthålla en stor biologisk mångfald.

– Hagmarker växer igen för att det finns för lite nötkreatur. Betandet gynnar biologisk mångfald, som är otroligt viktigt, säger Palle Borgström.

Han vill se en tillväxt i svenskt lantbruk.

– Regler måste tas bort, det måste bli regelförenklingar och förändrade attityder hos myndigheter som letar efter fel istället för att se på bönderna som personer som vill utveckla sina företag, säger Palle Borgström.

Han talar också om att affärsmodellerna är viktiga för svenskt lantbruks framtid.

– Konsumenterna har en vilja att betala mer till bonden och man måste se till att det inte försvinner i några mellanhänder, säger Palle Borgström.

Undersökningen är gjord av Ipsos mellan den 20 april och 3 maj i år. 1 000 personer från 16 år och uppåt från hela Sverige intervjuades. Det är femte året i rad som undersökningen görs för att ta reda på konsumenternas attityd till bönder som matproducent, samhällsaktör och miljöarbetare. Anders Holmestig, chef för utveckling och analys och vice vd på LRF säger att förtroendet för bönderna legat på en stabil nivå under många år.

– Bönderna lägger sig på en stabil, hög nivå. Det är få yrkesgrupper som slår det tror jag, säger han.

Cecilia Eriksson