Historisk regeringskris

Textstorlek:

Sverige har ingen vana vid regeringskriser, nyval och politisk dramatik på hög nivå.

Det som nu hänt efter skandalen med Transportstyrelsens läckor av data superkänsliga för rikets säkerhet och hotande misstroendeförklaring av tre ministrar har försatt landet i ett läge av sällan skådat slag.

Statsminister Stefan Löfven sitter i rävsaxen och kan välja att avgå eller utlysa nyval.

I skrivande stund vet vi inte vad han kommer att meddela på en aviserad pressträff på tors-dagens förmiddag.

Det spekuleras i att han efter att ha avgått och en ny talmansrunda inletts, skulle kunna bilda en ny blocköverskridande rege-ring. Det är optimistiskt i överkant, såvida inte Liberalerna faller till föga för de locktoner som hörts redan tidigare. Centerns utgångspunkt har länge varit ”hela Alliansen” om en blocköverskridande regering ska till. Det bästa är om Alliansen kan hålla ihop.

Krisen är ytterst allvarlig, liksom dess orsak. Att rätt värna rikets säkerhet är A och O för en regering. Att en misstroendeförklaring riktas mot tre ministrar i en regering är historiskt.

Men mot bakgrund av hanteringen av krisen kring Transportstyrelsen fanns ingen annan väg för Allianspartierna. Det som hänt med läckor och vårdslös hantering av hemliga uppgifter kan ha skadat Sverige för decennier framåt – och det i ett oroligt säkerhetspolitiskt läge när Ryssland och Kina samövar i Östersjön och Putin krigar i Ukraina.

De ministrar som fallerat måste stå till svars. Regeringen har hittills svarat med att tiga samt med en motanmälan till KU av den tidigare Alliansregeringen. Den gäller huruvida det var rätt att låta Transportstyrelsen upphandla hanteringen av register innehållande känslig dara.

Om Alliansen skulle få riksdagens förtroende att bilda regering ett år före ordinarie val gäller det att hålla ihop och visa ett stort mått av regeringsduglighet.

Möjligheten att få fram propositioner och konkreta förslag på ett år är minimal. Det blir ett regerande som siktar framåt mot den kommande mandatperioden med början hösten 2018.

Tyvärr kan SD komma att vinna på den dramatik som nu spelas upp inför svenska folket och världssamfundet. Bäst för landet är om politisk stabilitet kan uppnås så snabbt som möjligt och lärdom dras av de fatala misstag som begåtts.

Regering och opposition måste trots turbulensen ta ansvar och lösa situationen enligt konstitutionell praxis och med respekt för väljarna.

Och för allt i världen: lämna Sverigedemokraterna utanför alla uppgörelser!

Bo Höglander