Lättare att hyra ut på landet

Nu har det upprättats en avtalsmall som ska göra det enklare för ägare av jord- och skogsbruksfastigheter att hyra ut småhus och hyreslägenheter. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

​Intresset för att hyra ut hus till nyanlända är stort på landsbygden, enligt Christina Bondesson på LRF. Nu ska det bli lättare för LFR-medlemmar att hyra ut bostadshus på landsbygden.

Det är LRF och Sveriges kommuner och Landsting, SKL, som tagit fram en gemensam avtalsmall för uthyrning av småhus och hyreslägenheter där ägare av jord- och skogsbruksfastigheter vill upprätta avtal med kommunen.

– Rent mänskligt har människor på landsbygden alltid hjälpt till vid krig. Bland annat på 1900-talet när de finska vinterkrigets barn kom, säger Christina Bondesson.

Och hur stort är intresset för att hjälpa till i nutid?

– När den stora flyktingvågen kom gjorde vi en analys och frågade våra medlemmar om de ville hjälpa till och sedan ringde det lantbrukare till oss som frågade hur de skulle kunna hyra ut sina byggnader, berättar Christina Bondesson.

– Vi försökte med Migrationsverket, men de var inte intresserade om det inte fanns minst 30 platser, fortsätter hon.

Nu har det alltså upprättats en avtalsmall som ska göra det enklare för ägare av jord- och skogsbruksfastigheter att hyra ut småhus och hyreslägenheter. Än så länge är det okänt hur många som nappat på att hyra ut sina fastigheter.

– Vi kommer ta ut statistik när avtalsmallen legat uppe ett tag, säger Christina Bondesson.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har 140 000 medlemmar på gårdar över hela landet.

– Det finns hus lite här och var som skulle kunna hyras ut. På många gårdar är det generationsskiften och det finns hus som man egentligen inte behöver, säger Christina Bondesson.

– Kommunen vill ha bostäder att att hyra. Vi har inte sett utfallet än. Men det finns absolut ett intresse annars hade vi inte lagt tid och kraft på det här, säger Christina Bondesson.

Det är kommunen som hyr av lantbrukarna, som i sin tur hyr ut till de nyanlända.

LRF arbetar även med integration på andra sätt sedan tidigare. De har skapat sociala mötesplatser. Christina talar om att LRF:s verksamhet är lika utbrett som kyrkorna i landet.

– Det finns 1 100 kyrkor i landet och vi har 1 145 lokalavdelningar inom LRF. Vi finns nära till hands i bygderna, säger hon.

LRF:s arbete med integration är något som fortgår. Projektet ”Landet runt” som sysselsatt över hundra nyanlända personer inom de gröna näringarna genom praktikplatser kommer att fortsätta i höst.

Cecilia Eriksson