Stolpfynd i Anundshög

Arkeologerna Kristina Jonsson, Mathias Bäck och Alexandra Sanmark vid ”stolphålsschaktet”.Tidigare löpte en stolprad strax vänster om den stora gravhögen mot det ställe där schaktet på bilden finns. Foto: Lisa Parland
Textstorlek:

​Under sommaren har det grävts en hel del vid Anundshög, till allmänhetens stora nyfikenhet. Det är en grupp arkeologer från skilda håll som i ett gemensamt projekt genom Stiftelsen Kulturmiljövård har utforskat området och grävt upp två schakt.

I områdets östra del har flera stolphål som varit dolda under markytan undersökts. De är rester efter en lång rad med stolpar som som löpt över hela området och som upptäcktes för omkring tio år sedan.

Stolparnas ålder är ännu osäker, men förhoppningsvis ska C14-dateringar av kol från årets grävning ge svar på frågan. Stolparna ersattes redan under järnåldern av stenraden som finns i dag.

I samma område hittade man en ansamling med stenar som förbryllar arkeologerna. Frågan är vilken funktion stenpackningen haft och om den är samtida med stolparna. Det är något som framtida undersökningar får visa.

I det andra schaktet, som ligger närmare den stora gravhögen har man hittat två enorma stenar som utgjort delar av en spis. I det schaktet finns också tydliga rännor som visar var det tidigare har legat syllstockar. Här låg troligen den gamla tingsstugan som nämns i skrift på 1600-talet, men stugan kan vara äldre, kanske från 1400-talet. Stenarna i spisen har man troligen tagit från den flera hundra år äldre skeppssättningen strax intill.

Fornfynden är nu övertäckta med duk för att skyddas och schakten har fyllts igen. Men innan dess arrangerades två visningar för allmänheten eftersom intresset var stort och många ville komma fram och prata om vad arkeologerna gjorde.

– Badelunda hembygdsförening har varit väldigt hjälpsamma och förklarat för folk att vi inte har så mycket tid på oss och därför inte har möjlighet att prata med alla nyfikna. Men självklart ser vi det stora allmänintresset som något i grunden positivt förklarar arkeologerna tillsammans.

– Det är en verklig ynnest att få utforska den här platsen. Att vi fått tillstånd för det känns väldigt lyxigt säger Alexandra Sanmark från Centre for Nordic Studies vid University of the Highlands and Islands i Skottland.

Alexandra Sanmark har deltagit i tidigare utgrävningar vid Anundshög 2006 och 2008, då man hittade stolphålen.

Sommarens undersökning som haft projektnamnet ”Tings-och kultplats vid Anundshög kan ses som en fortsättning på de utgrävningarna. Arkeologerna har velat skapa sig en djupare förståelse för Avundshögs betydelse som tingsplats och rituellt centrum.

Förutom Alexandra Sanmark har Kristina Jonsson från Stiftelsen Kulturmiljövård, Mathias Bäck från Arkeologerna SHMM och Marta Lindeberg från Arkeologikonsult deltagit.

Kommer den största kullen någonsin att bli ordentligt genomsökt?

– Man undersökte en ”tårtbit” av den 1999. Därinne finns en enorm stenpackning och en viss rasrisk.

– Den kan vara från 500-talet och innehöll samma typ av fynd som Uppsala Högar berättar Alexandra Sanmark.

– Det finns överhuvudtaget många likheter mellan Anundshög och Uppsala Högar. Bägge platserna ligger vid korsningen mellan en nordsydlig kommunikationsled och Eriksgatan.

Nu vill gruppen söka mer pengar för att kunna fortsätta gräva. De hoppas på att så småningom hitta väggen till den gamla tingsstugan.

– Här vid Anundshög skulle man kunna gräva ett helt liv utan att tröttna, ler Alexandra Sanmark.

Historieintresserade som vill veta mer om Anundshög och utgrävningarna där får snart chansen.

Den 27 augusti bjuder nämligen Kulturföreningen KM:s vänner, KM och Badelunda hembygdsförening in allmänheten till Anundshög på Arkeologidagen. Det blir en heldag med visningar av hela området, föredrag, fornfyndsrunda och stridsuppvisning av Stockholms Fria Vikingar. De minsta besökarna får göra sandlådeutgrävningar. Arkeologidagen är en nationell temadag som arrangeras över hela landet den sista augusti varje år.

Lisa Parland