Byggstart för nya skolan och förskolan i Ransta

Carola Gunnarsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Sala, klippte bandet som symboliserade att den nya Ransta skola och förskola nu börjar byggas. Barnen var ivriga på att få springa fram till sandhögen för att gräva efter en skatt. Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

RANSTA Ransta skola och förskola är 40 år gammal. Men nu ska barnen få en ny skola och förskola. Carola Gunnarsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Sala, klippte bandet symboliskt vid byggstarten.

Storsatsning på skolor i Sala har funnits med i budgeten sedan 2015. Nu ska Ransta få sin efterlängtade skola.

– Det har varit mycket diskussioner om hur skolan ska se ut, därför har det tagit lång tid, säger Carola Gunnarsson.

Befolkningen stiger i Sala och antalet barn i kommunen har ökat. Invånarantalet ligger på omkring 22 500.

– Vi i alliansen bestämde oss för att prioritera skolorna under den här mandatperioden. Vi ville bygga om och bygga nytt, säger Carola Gunnarsson.

Carola Gunnarsson lyfter fram Ransta som en attraktiv bygd med goda pendlingsmöjligheter och närhet till både Sala och Västerås, god samhällsservice och en levande bygdegård.

Men det är på flera platser i Sala som det satsas på skolbyggnader, bland annat på Vallaskolan och diskussioner om framtida satsningar pågår samtidigt.

– Varmsätra skola diskuteras, berättar Carola Gunnarsson.

I samband med bandklippningen som symboliserade startskottet för byggstarten av Ransta skola och förskola närvarade barn från förskolan och elever i skolan. De tog tag i spadar och grävde efter en skattkista som visade sig innehålla leksaker.

Idag går det 120 barn på Ransta skola och förskola. Den nya skolan och förskolan kommer kunna rymma 150 barn.

Kajsa Forsgren, som snart fyller 10 år, har gått på både förskolan och skolan i flera år, men hinner ta del av den nya skolan som ska stå klar under hösten 2018 med inflytt vid årsskiftet 2018–2019.

– Det känns bra. Vi har gamla omklädningsrum en sliten gympasal och slitna klassrum. Jag längtar efter den nya skolan, säger hon.

Den nya skolan och förskolan blir en sammanhängande byggnad som kommer att vara 2742 kvadratmeter stor på två plan. Det kommer även att byggas en idrottshall som också inrymmer ett bibliotek.

Barnen har även fått en ny hinderbana i skogen intill.

Under byggtiden får verksamheten planeras om och omgivningarna får nyttjas mer när skolgården inte går att leka på, berättar Annelie Wadsten lärare i förskoleklassen.

Cecilia Eriksson