Distanskurser på högskolan

Distansstudier kan vara en väg att nå sina drömmars mål för bland annat de som av något skäl inte kan flytta till studieorten eller ta studielån. Men det är mer tidskrävande än vad många tror. Foto: Jonas Bilberg
Textstorlek:

VÄSTERÅS Omkring 25 procent av alla som ska gå på Mälardalens högskola i höst läser eller ska läsa på distans. Oftast handlar det om lösa kurser men det finns hela program som går att läsa på distans.

Förskollärarprogrammet är ett sådant program.

Sedan 2014 har en studiegrupp som läser på distans börjat varje vårtermin berättar Ann Hägernäs som är studievägledare på akademin för utbildning, kultur och kommunikation.

Varför ges just förskollärarprogrammet på distans?

–Att det är stor brist på utbildade förskollärare spelar in. Likaså att många redan arbetar på förskolor som barnskötare och nu vill vidareutbilda sig säger Ann Hägernäs.

Men det går inte att göra den verksamhetsförlagda delen av sin utbildning på den förskola där man arbetar, vilket vissa upplever som ett problem. VFU-delen av utbildningen är fem veckor första terminen, fem veckor fjärde kommunen och tio veckor sjunde terminen. Den ska ske på en övningsförskola i någon av kommunerna Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, Katrineholm, Köping, Sala eller Strängnäs. De studerande måste också vara på plats på campus vid vissa examinerande moment.

Det finns betydligt fler sökande än platser till förskollärarprogrammet på distans. Till 40 platser fanns 377 reserver.

Anna-Clara Karlsson som också är studievägledare på Mälardalens högskola tycker att distans är ett begrepp som ofta skapar missuppfattningar och en felaktig bild av vad studierna egentligen kräver och skulle egentligen hellre vilja prata om flexibla studier.

– Att studera på distans på Mdh kan innebära olika saker. Vissa kurser är helt nätbaserade och dem kan man sitta i ett annat land och läsa om man så vill. Andra kurser kräver att man är fysiskt på plats vissa datum.

– Ganska många har en bild av att det ska vara enklare än vad det är.

Har du erfarenhet av elever som hoppar av utbildningar för att de hade en felaktig bild av vad
distansstudier innebär?

– Det förekommer onödigt mycket, så kan man uttrycka det.

Vad har du för råd till den som ändå i stor utsträckning tänker kombinera distansstudier med arbete?

– Rutiner och vanor är av väldigt stor vikt. Att avsätta en viss tid varje dygn, till exempel mellan 20 och 24 på kvällen för studierna. Leta reda på dina studiekamrater på plattformen eller skype och håll kontakt med dem.

Lisa Parland