Pengar till unga på landsbygden

Här i det nyrenoverade stationshuset i Ransta ordnar ortens bygdegårdsförening regelbundet ungdomsgårdsverksamhet. Föräldrarna till de barn som går på gården hjälper till ett par gånger var per termin. Foto: VN Arkiv
Textstorlek:

SALA I Sala kommun finns pengar att söka för den som vill arrangera ungdomsgårdsverksamhet på landsbygden. Kultur och fritid har avsatt pengar för just detta ändamål och hoppas att folk söker dem.

– Det behöver inte vara medel till lokalhyra man söker för utan det kan lika gärna röra sig om aktiviteter eller material till lokalen i fråga säger Roger Nilsson som är kultur- och fritidschef i Sala kommun.

Ungdomsgården i kvarteret Täljstenen välkomnar självklart unga från hela kommunen. Men eftersom Sala till ytan sett är en väldigt stor kommun och halva befolkningen bor på landsbygden finns det önskemål om viss ungdomsgårdsverksamhet även ute i byarna.

Det ideala vore om det fanns någon form av regelbunden ungdomsgårdsverksamhet i de större byarna Ransta, Möklinta och Västerfärnebo.

Men pengarna man kan söka är inte absolut låsta till olika delar av kommunen.

–  Nej, vi ser till helheten med behov och efterfrågan säger Roger Nilsson. Sök oavsett väderstreck! Vi prioriterar de unga och gör allt vi kan för att stödja lokala initiativ till ungdomsgårdsverksamhet.

I Kilbo i Hedåker anordnas regelbunden ungdomsverksamhet i Kilbolokalen som vid dessa tillfällen byter namn till Chillbogården.

I Möklinta har det inte funnits någon ungdomsgårdsliknande verksamhet på länge.

Men i Ransta har bygdegårdsföreningen Ransta Nästa kommit igång med regelbunden ungdomsverksamhet i det nyrenoverade stationshuset.

– Jag tror att det måste till en eller ett par eldsjälar för att det ska fungera att driva den här typen av ideell ungdomsgård säger Henrik Arrenius som sitter i styrelsen för bygdegårdsföreningen och är ansvarig för ungdomsverksamheten.

Varje måndag under terminerna är det verksamhet för barn upp till årskurs tre och varje onsdag för de äldre.

Då kan man spela pingis, Play station eller helt enkelt bara vara.

Tidigare i år arrangerades en övernattning på övervåningen i stationshuset.

– Den sista lampan släcktes nog kvart över fyra på morgonen, berättar Henrik Arrenius.

Ranstabon Anders Westin sitter i Kultur- och fritidsnämnden för C och håller med om att det behövs engagerade människor för att den här typen av ideell ungdomsgårdsverksamhet ska fungera.

– Dels har det förstås ett självklart egenvärde att ungdomar har vettiga aktiviteter där de bor. Men det behövs också fler aktiva unga i hembygds- och bygdegårdsföreningarna, säger Anders Westin.

Bygdegårdarna ska vara den naturliga mötesplatsen för alla åldrar och för att det ska bli på det sättet måste de unga lockas dit tidigt. I tonåren kan det vara för sent. Dessutom lockar man dit föräldrarna genom att locka dit de unga.

Lisa Parland