S bör släppa fram Alliansen

Textstorlek:

Skandalen är långt ifrån över, konstaterade DN mycket riktigt på nyhetsplats i söndagsupplagan (2017-07-30). Efter att två ministrar avpolletterats och försvarsministerns roll förblir oklar riktas fokus nu på den ytterst ansvarige för it-skandalen i Transportstyrelsen: statsminister Stefan Löfven.

Att denne inte skulle ha känt till det faktum att Transportstyrelsen riskerat något av det hemligaste som Sverige har, låter alltför osannolikt. Skulle frågan verkligen inte ha kommit upp i regeringens säkerhetspolitiska råd? När en generaldirektör sparkas från sin post för att ha brutit mot tre lagar vore det närmast tjänstefel att inte ta upp händelsen till diskussion i rådet.

I en riksdagsdebatt avslöjade statsministern tidigare att det säkerhetspolitiska rådet träffats en gång i månaden. Om så är fallet har man haft cirka femton tillfällen på sig att ta upp it-skandalen. Oavsett hur det ligger till så är det skrämmande att oppositionen och svenska folket inte får veta någonting om vad som sagts på de hemliga mötena, exakt när ledamöterna hade kunskap om händelserna på Transportstyrelsen, samt vilka åtgärder som eventuellt vidtogs.

Statsminister Stefan Löfven försöker blanda bort korten och hävda att det är Alliansen som agerar oansvarigt. Han talar om det politiska spelet som något smutsigt och konspiratoriskt, men agerar själv manipulativt och maktfullkomligt. Han klamrar sig fast vid makten, trots missarna och mörkandet.

Tyvärr går många på den finten, även i de borgerliga leden. Den populäre försvarsministern Peter Hultqvist ska skonas och regeringskris undvikas, heter det. Men ingen minister är oumbärlig, det handlar om ett jobb som ska skötas och personen ska ha riksdagens förtroende. Hultqvist har förbrukat sitt och borde självmant ha avgått eller avlägsnats från sin post av statsministern.

Dessutom borde Stefan Löfven själv ta konsekvenserna av skandalen och avgå. En ny talmansrunda kan leda fram till att Centerpartiet. Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna kan bilda ny regering, ledd av det största partiets ordförande Anna Kinberg Batra. Eller varför inte Annie Lööf, som åtnjuter störst förtroende hos svenska folket bland partiledarna.

En Alliansregering kräver ingen uppgörelse med Sverigedemokraterna, dess ledamöter kan välja att rösta för eller emot, alternativt lägga ner sina röster. Skulle de rösta emot en ny fyrpartiregering så är det de själva som bär ansvaret för konsekvenserna, inte Alliansen.

Socialdemokraterna, som säger sig vilja hålla SD utanför inflytande i politiken, skulle dessutom kunna agera i en riksdagsomröstning på sådant sätt att en ny regering släpps fram och får riksdagsmajoritetens förtroende. Det vore demokratiskt klädsamt, efter allt som inträffat.

Bo Höglander