Så snabbt får du förskoleplats

Textstorlek:

VÄSTMANLAND Hur lång tid det tar att få förskoleplats beror mycket på var du bor. Enligt skollagen är kommunerna skyldiga att erbjuda plats inom fyra månader från och med det att familjen anmält önskemål. Men vissa kommuner är snabbare:

Västmanlands tio kommuner fick frågan om hur lång tid det generellt tar att få plats från och med ansökningsdatum, hur stor andel som blir erbjudna plats på den förskola man valt i första hand, när under läsåret det är lättast att få plats och om man anser sig ha tillräckligt många förskoleplatser i kommunen.

ARBOGA:

Tina Persson, verksamhetschef inom förskola:

– Vi håller garantitiden och där man som förälder har en tidigare önskan om placering än garantitiden så försöker vi tillgodose det. Vi lyckas i det flesta fall med detta. Angående förstahandsval lyckas vi inte alltid, det är lättare vid höstens placeringen att kunna erbjuda önskad plats. Vi har ett stort tryck på södra området i Arboga. Flest lediga förskoleplatser finns på hösten under augusti–oktober. I dagsläget och den planering vi har för förskolan i Arboga anser vi oss ha tillräckligt många förskoleplatser.

FAGERSTA:

HALLSTAHAMMAR:

 

KUNGSÖR:

Ulla Dahlsstedt, barn- och utbildningsförvaltningen:

– Det händer i stort sett aldrig att någon behöver vänta så länge som fyra månader. Alla kan tyvärr inte få sitt förstahandsval tillgodosett men jag kan inte nämna någon exakt andel. Det är lättast att få plats i augusti och i januari. Om vi har tillräckligt många förskoleplatser kan vi ej svara på i nuläget.

KÖPING:

Torkel Nilson, Barn- och utbildningschef:

– Vi klarar att följa lagkravets garantitid om att kunna erbjuda en förskoleplats inom max fyra månader, från det att vårdnadshavaren ställt sitt barn i kö och önskar plats inom förskolan i vår kommun. Svårt att svara exakt på hur stor andel som får sitt förstahandsval tillgodosett, det här är en uppgift som ständigt förändras. Uppskattningsvis är det cirka hälften av föräldrarna som direkt får sitt förstahandsval tillgodosett. Tittar vi på de tre önskemål om förskola som man kan ange, så ökar andelen till drygt 90%, som kan få någon av de förskolor man önskat.

– Det finns en möjlighet att stå kvar i en omplaceringskö till den speciella förskola som man valt. När erbjudandet om detta väl ges är det inte säkert att önskemålet längre är aktuellt, utan flera väljer ofta att behålla den plats och den förskola som man först erbjudits och kanske vant sig vid. Som regel finns det alltid flest förskoleplatser lediga vid höstterminsstarten, i och med att sexåringarna då lämnar förskolan och går över till förskoleklass inom skolan. Hittills har vi alltså alltid lyckats erbjuda förskola inom den lagstadgade tiden. Vi bedömer att vi f n har situationen fortsatt under kontroll, men utomstående faktorer kan snabbt påverka och förändra behovet, vilket gör att vi regelbundet följer utvecklingen. Vi ser f n en viss ökning av barnafödandet i kommunen som är en faktor, som påverkar behovet av förskoleplatser. Andra faktorer är inflyttning, arbetsmarknadssituationen och antalet som väljer att studera etc. Det är självklart inte ekonomiskt försvarbart att ha en alltför stor buffert för att möta ev. framtida ökat behov av ytterligare förskoleplatser, men en viss beredskap och planering för att möta förändrat behov är givetvis viktig.

NORBERG:

Johanna Odö (S), Kommunstyrelsen efter dialog med kommunens förskolechef:

– Generellt skulle jag säga att väntetiden är 3–4 månader. Hur stor andel som blir erbjudna plats på den förskola man valt i första hand för vi ingen statistik på. Vi har fullt hela året. Vi ser en ökning i antal barn och i och med det ett ökat behov av fler platser

SALA:

Henrik Sjöblom, biträdande skolchef:

– Snittiden är ca 3 veckor. Du kan inte få en siffra på denna fråga. I möjligaste mån erbjuder vi vald förskola. På hösten finns flest lediga platser. Vi har tillräckligt många förskoleplatser i kommunen.

SKINNSKATTEBERG:

Asko Klemola, sektorchef barn och utbildning:

– Kommunen uppfyller lagkravet att inom fyra månader erbjuda en förskoleplats. Det är flest ansökningar i augusti–september. De övriga månaderna är det en relativt jämn belastning på ansökningar till förskolan. Barnet erbjuds en plats så nära hemmet som möjligt. I vissa fall kan andrahandsalternativet bli aktuellt eftersom vi har begränsat antal platser inom tätorten och då får kommunen i dialog med vårdnadshavare se över andra förskoleenheter inom kommunen men utanför tätorten som ett andrahandsalternativ.

VÄSTERÅS:

Tord Karlsson, ställföreträdande verksamhetschef:

– Alla får ett erbjudande inom den lagstadgade tiden. Tyvärr inte alltid på den förskola de har önskat. Jag kan i nuläget tyvärr inte nämna någon siffra eller procentandel. Det är alltid en cykel, flest platser frigörs under tidig höst då barn slutar för att börja i förskoleklass. Men störst efterfrågan i förhållande till antal lediga platser är det kring årsskiftet. Fram emot senvåren lättar efterfrågan igen. Vi har en väldigt ambitiös plan med planerade byggnationer på olika håll. Antalet barn i behov av förskoleplats har varit ungefär lika stort de senaste åren. Men Västerås är en stor kommun och den stora utmaningen är att ha rätt antal platser på rätt ställen. Just nu är det förskolebyggnationer på gång både på Brandthovda och Önsta.

Lisa Parland