Paviljonger på växande skola

Allt fler elever i Romfartuna – skolan får bygga ut. Foto: Tobias Åsell
Textstorlek:

​När andra landsbygdsskolor och förskolor läggs ned gör man i Romfartuna tvärtom och bygger ut verksamheten. Men här valdes en något okonventionell lösning då man behövde expandera. Förskolebarnen kommer från och med i höst och fem år framåt ha sin verksamhet i flyttbara paviljonger.

–Det var av två skäl berättar Tobias Åsell som är direktör för Skultuna kommundelsförvaltning där Romfartuna skola och förskola ingår.

–Dels är det betydligt enklare att få bygglov för paviljonger än för en vanlig utbyggnad och dels vill vi avvakta och se hur befolkningsutvecklingen och elevantalet kommer att utvecklas under de närmaste åren.

Det byggs bostäder i Romfartuna just nu och hur många barn som kommer att vara i behov av förskola och skola om fem år är svårt att veta.

Paviljongerna ifråga hyrs av teknik- och fastighetsförvaltningen som i sin tur hyr dem av ett företag Västerås stad har ett avtal med.

Redan från början har man från kommunens sida varit noga med att förklara att det inte handlar om några primitiva byggbaracker. Paviljongerna har fungerande ventilation, värme, vatten och avlopp. På långt håll ser de ut som vanliga hus.

– De reaktioner jag fått hittills av pedagoger är positiva. Förskolebarnen verkar rentav tycka att det är lite spännande, säger Tobias Åsell.

Allt som allt beräknas kostnaden för paviljongerna bli tio miljoner under en femårsperiod.

Att bygga en ny skola från grunden hade blivit mycket, mycket dyrare säger Tobias Åsell.

Skultuna kommundel har dock inte fått bära hela kostnaden själv utan fått tillskott från andra delar i stadens budget.

I den gamla skolbyggnaden är nu fritids och förskoleklass inrymt.

Att det är just förskolebarnen som får flytta till paviljongerna känns naturligt.

–Romfartuna skola är en väldigt fin gammal byggnad men den är anpassad för skolverksamhet och inte förskoleverksamhet, säger Tobias Åsell.

Det rör sig om tre förskoleavdelningar med sammanlagt 45 barn som nu har sin verksamhet i paviljongerna.

Sedan förra hösten har barnen i den åldersintegrerade 1-3-klassen tillfälligt fått gå på Tibbleskolan i Skultuna. Senare under det här läsåret kommer de att få flytta tillbaka till Romfartuna skola. 27 barn inskrivna i 1-3:an.

innebär paviljonglösningen att fler familjer snabbare får plats på sitt förstahandsval när det gäller förskola?

– Ja, det gör det. Ett vanligt bygglov hade tagit betydligt längre tid. Förskolan i Romfartuna är mycket omtyckt och har en trivsam miljö. Självklart känns det bra att kunna tillgodose kommundelsinvånarnas önskemål och om fler vill flytta hit är det förstås bara positivt!

Lisa Parland