Utställning om bygd

Ingmari Ekman visar en modell av mulltimmerhyttan som finns i Örbäck i Norbergs kommun. Modellen är gjord av framlidne skomakaren och ornitologen Algot Andersson. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

VÄSTERFÄRNEBO/SALA Bygdecentret i Västerfärnebo skall nu bli Svartådalens natur- och kulturcenter. Men det skall fortfarande fungera som ett bygdecenter. Just nu byggs en utställning upp i de nya lokalerna vilken skall stå i stort sett färdig till Lonadagen den 27 augusti. Lona står för den lokala naturvårdssatsningen vilket är ett bidrag man får söka ifrån Naturvårdsverket.

– Man kan säga det kommer att bli en kombination mellan bygdecenter och ett natur- och kulturcenter, säger Ingmari Ekman, vikarierande på centret.

Linn Suslin vilken är anställd på Svartådalens bygdeutveckling har nämligen semester.

– Det är Linn och Sara Barnard, som är tillfällig här för att hjälpa till, som bygger upp utställningen. Sara är verkligen duktig och kreativ. Men vi har också snickaren Lennart Klaar vilken gör stora delar av jobbet.

Men många andra bygdebor är också inblandade – en grupp tar exempelvis fram texter och fakta om naturen, kulturen och inte minst om den stora skogsbranden. Men här skall också historia, bergshantering och lantbruk visas upp.

– Det började med att vi ville ha ett Naturum här i Svartådalen men det fick vi inte. Men mycket av det förarbetet vi gjorde då har vi nytta av nu. Och så tillkom branden, konstaterar Ingmari.

I bygden hoppas man också på att det skall bli ett medborgarkontor.

– Ja, vi hoppas på det, att kommunen bekostar en tjänst så att folk som har kommunala frågor har någonstans att vända sig.

Den 1 oktober i fjol flyttade man bygdecentret från lokalen bredvid lanthandeln till en ledig byggnad på skolan.

– Vi har inte haft så många besök då vi inte ligger vid vägen som vi gjorde förut. Ett problem är att skylten sitter vid hembygdsgården vilket är lite förvirrande men vi har satt upp en mindre skylt själva. Men kaféet hänvisar hit. Nej, vi har inte många besök här – det var lättare att kliva in förr.

Men några spontanbesök blir det emellanåt och även bokade besök.

– Vi har också ett samarbete med skolan och har föreläsningar och föredrag. Och nu när vi bygger upp detta är alla välkomna att se hur utställningen växer fram.

Däremot är det många telefonsamtal till bygdecentret.

– Ja, Linn som bygger upp utställningen har lite svårt att bara ägna sig åt det. Många undrar exempelvis hur man kan få guidning.

Men en bit har man kommit.

Bland annat finns en fullskalig kopia av Odendisas runsten som står i Fläckebo. Bredvid står en kvinna vilken skall föreställa Odendisa så som hon troligen var klädd.

– Det är en av väldigt få runstenar som finns över en kvinna, säger Ingmari.

Här finns också en exakt kopia av mulltimmerhyttan i Örbäck vilken gjorts av Algot Andersson som var skomakare och ornitolog.

På utställning skall det också självklart vara fotografier och då helst från förr.

– Vi tigger ihop bilder och fotograferar själva. Men vi är väldigt intresserade av gamla foton från lantbruket – hur tröskade men exempelvis förr.

Här finns också en donation från Evert Larsson vilken samlade på mängder av information och fakta om bygden – allt prydligt insatt i pärmar. En guldgruva för släktforskare. Men också ortsmeddelaren på Sala Allehanda, Arne Antonssons, artiklar från Västerfärnebo med omnejd.

– Utställningen kommer dock aldrig att bli klar utan man får bygga om vartefter det händer nya saker. Men den 27 augusti är alla välkomna hit för en guidning och för att se hur långt vi kommit, upplyser Ingmari.

Jan Å Johansson