Det vill Trafikverket åtgärda

De här skyltarna försvinner på sträckan mellan Västerås och Köping enligt Trafikverkets budgetförslag. Foto: Lisa Parland
Textstorlek:

Nyligen lade Trafikverket fram sitt budgetförslag. Det är ett 256 sidor långt dokument vars officiella titel är Förslag till nationell plan för transportssystemet 2018–2029.

Underhållet av vägar viktiga för näringslivets tyngre trafik ska prioriteras. Så också stamvägnätet och högtrafikerade vägar i storstadsregionerna.

Dessutom föreslår Trafikverket en satsning på stärkt bärighet på vägar som är viktiga för jord- och skogsbruket.

Man vill lägga runt tio miljarder på vägar som bedöms vara strategiskt viktiga för tung trafik så att 74-tonsekipagen som blir lagliga den första juli nästa år kan köra där utan problem.

Mellan 70 och 80 procent av dessa vägar ska vara farbara för de allra tyngsta ekipagen år 2029 är det tänkt.

Vägsträckan E 18 mellan Västjädra och Köping som ofta har begränsad framkomlighet på grund av olyckor och underhåll föreslås nu bli tvåfilig motorväg. Ombyggnaden beräknas komma igång någon gång mellan 2021 och 2023. Förutom ökad framkomlighet ska ombyggnaden också leda till bättre hantering av dagvatten, ökat skydd vid vattentäkter och passager för smådjur.

Även Riksväg 56 Sala–Heby, Riksväg 70 Enköping–Simtuna samt Riksväg 56 Kvicksund–Västjädra åtgärdas.

Förslag på infrastrukturplan skickas nu ut på remiss och svarstid är fram till den 30 november.

Under våren 2018 ska regeringen utifrån detta presentera ett förslag. Ramen för åtgärder i transportinfrastrukturen mellan 2018 och 2029 är på 622,5 miljarder kronor. Av dem ska 333,5 miljarder gå till utveckling av transportsystemet, 125 miljarder till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar och 164 miljarder till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar.

Utöver de 622,5 miljarderna beräknas ytterligare 90 miljarder tillkomma från trängselskatter, banavgifter och medfinansieringar.

Lisa Parland