Folkkär komiker har avlidit

Textstorlek:

Hans Folke ”Hasse” Alfredson avled på söndagen, 86 år gammal. Han föddes i Malmö år 1931 och var under mer än ett halvt sekel en populär komiker, författare, skådespelare, regissör med mera. Han var främst känd för sitt mångåriga samarbete med Tage Danielsson. De bildade 1961 nöjesföretaget AB Svenska Ord.

Hans Alfredson hade också ett engagemang i politiska ämnen och miljöfrågor.

Hans Alfredson gjorde sina första revysketcher tillsammans med Martin Ljung (”Guben i låddan”, 1960, i revyn Karl Gerhards Jubelsommar). Han blev mycket uppskattad för Lindeman-intervjuerna i revyerna Gröna Hund, Gula Hund, Lådan och Under dubbelgöken.
Han var också barnviseförfattare (”Blommig falukorv”, ”Styrman Karlssons äventyr med porslinspjäsen” med flera). Han har även varit regissör på Dramaten och chef för Skansen.
Bland manussamarbetena med Tage Danielsson (regi) kan nämnas Att angöra en brygga (1965), Äppelkriget (1971) och Picassos äventyr (1978).
Som regissör och manusförfattare blev han bland annat känd för filmerna Den enfaldige mördaren (1982) och Falsk som vatten (1985) och erhöll 2013 en hedersguldbagge. Han har även mottagit en mängd andra priser samt utnämnts till hedersdoktor vid Lunds universitet.