Hjälper regeringen i mål

Johannes Nilsson, bredbandssamordnare på Skinnskattebergs kommun. Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

SKINNSKATTEBERG Skinnskattebergs kommun bidrar till regeringens mål om att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025.
Landsbygdsgruppen, som de som enda kommun i Sverige blev inbjudna till, har fokus på bredband på landsbygden och hur regeringens mål ska nås i glesbefolkade områden i Sverige.

I december 2016 presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi. Regeringens mål är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år 2020.
Vidare är deras mål att hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobiltjänster av god kvalité och att hela Sverige bör har tillgång till snabbt bredband år 2025.

I regeringens tillsatta Bredbandsforum träffas företag, myndigheter och organisationer för att finna lösningar som ökar tillgången på bredband i hela Sverige. Bredbandsforum leds av en styrgrupp och i arbetsgrupper hålls fokus på enskilda sakfrågor. Under sommaren tillsattes en arbetsgrupp som fått uppdraget att ta fram en plan för hur bredbandsstrategins mål ska nås på landsbygden. Ordförande för den nya arbetsgruppen är Mikael Ek, Vd för Svenska Stadsnätsföreningen. I gruppen ingår bland andra Skinnskattebergs kommun.

Nyligen hade arbetsgruppen sitt första möte, berättar Johannes Nilsson, bredbandssamordnare i Skinnskattebergs kommun som sitter i arbetsgruppen.

Varför tror du att ni blev tillfrågade att vara med?

– Jag gissar att det är för att vi gjort ett bra arbete, säger Johannes Nilsson.

Vad betyder det att vara med i arbetsgruppen?

– Det innebär en möjlighet att med bidra med våra erfarenheter på nationell nivå, att ge konkreta exempel på vad vi har gjort och hur vi jobbat.

Men det finns också fler förhoppningar med att delta i arbetsgruppen.

– Det betyder mycket att få träffa aktörer och få många bra idéer med mig hem.

I arbetsgruppen ingår, förutom Skinnskattebergs kommun, bland andra LRF, Hela Sverige ska leva, Bynet, Jordbruksverket och Tillväxtverket. En stor del av Skinnskattebergs kommun är utbyggt med bredband.

– En del av tätorten och Riddarhyttan och Baggbron är utbyggda med bredband. Förhoppningsvis kommer ett till område igång under september, från Oti-korset till Färna.

Det är två områden som inte är utbyggda. Söder om Färna till kommungränsen och söder om tätorten.

Att bygga ut bredband i glesbygden innebär flera utmaningar.

– Det handlar om hur stor anslutningsgrad det finns och om ekonomiskt stöd. Det är långa sträckor och då sticker det iväg med grävkostnaden, säger Johannes.

I kommunen finns ett politiskt beslut att alla fastigheter, bostäder och verksamheter, ska ha snabb uppkoppling.

Inom vilken tidsaspekt?

– Jag hoppas att det är klart om två–tre år, med betoning på att det är en förhoppning.

Arbetet i Landsbygdsgruppen kommer att pågå till februari 2018.

Cecilia Eriksson