Klarsynthet är bättre än korrekthet

Textstorlek:

Bilbränder, stenkastning och stölder. Det ena avlöser det andra. Ungdomar som härjar. Men det finns många fina ungdomar som en stark motvikt till den lilla massan som förstör för den stora massan.

I den här veckans tidning skriver vi om Axel Jansson, en kille på högstadiet, som med omsorg om de mindre barnen på skolan tog mod till sig och jagade bort en oskygg varg från skolgården (sid. 16–17). När han såg vargen komma nära en liten kille så sprang han fortare berättade han. Det är att drivas av kärlek till sina medmänniskor. När man inser att något kan innebära fara för en annan person och då osjälviskt väljer att ge upp sitt eget för någon annan. Det kan handla om att jaga bort ett rovdjur från någon som är mindre än dig själv. Men det kan också handla om att gripa in om någon ramlat och slagit sig eller om någon blir överfallen av en människa. Det viktiga är att inte blunda för det som pågår mitt framför ögonen, utan att hålla ögonen öppna och vara klarsynt.

Mer klarsynthet och inte så mycket korrekthet skulle behövas hos myndigheter i landet, det är jag övertygad om att många håller med mig om.

Vargen har blivit mer uppmärksammad på senare tid i vårt län och allt fler synobservationer än normalt har gjorts de senaste månaderna. Vargen har gått in i Kolsva samhälle och hämtat sin mat där. Skyddsjakt på en varg pågår.

I förra veckan blev en katt tagen av en oskygg varg på Åsby gård i Hallstahammar. Bonden Yngve Lorentz kände oro för sina djur och ville skjuta vargen, men fick inte eftersom det inte längre var ett pågående fall. Katten var ju redan död.

Oavsett om man är för eller emot varg eller helt likgiltig inför den så finns en stark byråkrati där man bara stirrar sig blind på ett papper och inte får tänka själv vad som är bäst i en situation. Lagar och regler är viktiga att följa, men de kanske borde ses över? Med dessa regler kan den oskygga vargen, om det nu rör sig om en, fortsätta att härja eftersom det är svårt att få tag i den denna årstid då det inte finns någon snö och det är riskabelt att avlossa vapen i bebyggelse.

I mitt samtal med Länsstyrelsen sa Naturvårdshandläggare Daniel Mallwitz att det mycket väl kan röra sig om fler vargar i Kolsva. Men det finns inget som styrker det. Visst har de tagit del av filmer och bilder, men det är inget som de sitter och analyserar för att se om vargarna ser olika ut, berättade han.

Men dagen efter Axel jagat bort vargen från Kolsva skolgård fångade Marcus Nilsson, i klassen över honom, en varg på film på väg till skolan. Axel kunde konstatera att det inte var samma varg. Det lät han säker på.

Ett annat byråkratiskt fall som pågått under några år kan ni läsa om på sid. 6. Det handlar om en grannfejd där ena grannen har fått rätt till nyckel till den andra grannens fastighet. Grannens hemföräkring gäller därför inte och lagen om Hemfrid bryts. Men det har inte lantmäterimyndigheten på Västerås kommun, som handlägger ärendet, ens brytt sig om att ta reda på eftersom det inte gjorts någon gång tidigare i andra fall. Inte heller krono-fogden som gav nyckeln till grannen brydde sig om det.