Kungsör bygger om

Textstorlek:

​Tre stora utvecklingsprojekt är på gång i Kungsörs kommun. Ombyggnaden av torget i Valskog har redan påbörjats och nu ska ombyggnaden av Drottninggatan och Coop-torget upphandlas.

Den del av Drottninggatan som går mellan Kungsgatan och Tessingatan kommer att anpassas för såväl gång- och cykeltrafikanter som bilister. Det blir gångytor på bägge sidor om vägen samt en dubbelriktad cykelbana. Det kommer fortfarande att vara dubbelriktad trafik trots att vägytan för bilar minskar. Hastigheten kommer att sänkas till 30 kilometer i timmen och på ena sidan vägen blir det parkeringsplatser. Det blir också bänkar, belysta träd, gatubelysning och möjlighet till uteserveringar.

Torget utanför Coop på Tessingatan ska bli en inbjudande mötesplats. För att åstadkomma detta ska torget ramas in med träd, bänkar, belysning och sittytor. Det kommer att bli en upphöjd ”pergola” med bänkar som ska ramas in med sittytor som kan utnyttjas som glasshylla. Det kommer också att bli en ordentlig cykelparkering med en cykelpump allmänheten kan utnyttja. Dessutom är det tänkt att det i framtiden ska bli ett landmärke av något slag här.

Torget i Valskog ska också bli en inbjudande mötesplats. Med hjälp av bänkar, blommor och buskar ska det förvandlas till en attraktiv plats att träffas på vilket i sin tur skapar bättre möjligheter för servicehandeln på orten. Parkeringsplatsen ska få markerade rutor. I november 2017 beräknas arbetet vara färdigt.

Stefan Lejerdahl är centrumutvecklare i Kungsör. Han hoppas att upphandlingen och tilldelningen av arbetetet på Drottninggatan respektive Coop-torget ska bli klar på den här sidan årsskiftet. Förhoppningen är att arbetet då kan vara färdigt under sensommar eller tidig höst 2018.

Hur kommer allmänheten påverkas av ombyggnaden av Drottninggatan?

– Det blir begränsad framkomlighet under en period och kanske blir den delvis avstängd. I de gula trevåningshusen finns bostäder och naturligtvis kommer man på något sätt att lösa att människor kan ta sig in och ut i sina hem under tiden, säger Stefan Lejerdahl.

Det har länge talats om att bygga om i Kungsörs centrum men det är först nu man kommit till skott.

– Vi har samlat in synpunkter från invånarna i Kungsör och vet att det finns önskemål om sittplatser och belysning utanför Coop så det känns bra att komma igång med det här säger Stefan Lejerdahl.

– När det gäller Drottning-gatan är det viktigt både att skapa större utvecklingsmöjligheter för handeln och att göra centrum till en plats dit folk söker sig och vill tillbringa tid. När de här tre projekten är klara börjar vi planera nästa etapp för att göra centrum ännu bättre.

Hur ser tillgången på lokaler för handeln ut i idag?

– Det finns en del tomma lokaler men det som finns är kanske inte alltid det som efterfrågas. Det finns inte så mycket lokaler med angöringsmöjligheter.

Kungsörs befolkning växer och har ökat varje år sedan 2012. Att orten ligger bra till och är lätt att nå med både bil och kollektivtrafik från flera närliggande städer tror Stefan Lejerdahl är ett starkt skäl till att många vill bo här. Vid senaste årsskiftet var man 8 432 personer i kommunen. Det innebär att det behövs fler bostäder i Kungsör.

– Särskilt när det gäller lägenheter finns det en brist säger Stefan Lejerdahl. Men det kommer också att behövas fler småhustomter och vi håller på att titta på detaljplanerna för att se var det skulle kunna bli bostäder.

Är strandskyddet ett hinder för bostadsbyggande?

– Nej, i nuläget utgör det inget större hinder.

Lisa Parland