Landsbygdspartiet kritiserar satsning

Textstorlek:

​Regeringen vill minska klyftorna mellan stad och land med en ”hela Sverigesatsning”.
Det ska bland annat bli fler statliga servicekontor, bättre skötsel av naturreservat och en upprustning av Göta kanal.
Men Landsbygdspartiet oberoende Västmanland är inte imponerade av satsningen.

Satsningen kostar staten 1,2 miljarder kronor nästa år och innehåller en rad olika typer av åtgärder. Det handlar om fler statliga servicekontor på mindre orter och i socialt utsatta områden.

Mindre kommuner ska få stöd tlll lärcenter med lokaler och utbildningar på olika utbildningsnivåer. Generella satsningar på till exempel bostäder, järnväg och skolor ska göras på landsbygden, lovar statsministern Löfven.

Satsningen är bara ett försök att locka väljare till valet om drygt ett år tror Landsbygdspartiet oberoende Västmanland.

”Det här är ingen strategisk satsning på landsbygden utan en halvmesyr inlindat i vackra ord för att förbereda sig inför valet 2018”, skriver Landsbygdspartiet oberoende Västmanland i en kommentar till Västmanlands nyheter.

1,2 miljarder är inte tillräckligt, anser Lars Matsson, ordförande, och Anders Wetterholm, sekreterare i Landsbygdspartiet oberoende Västmanland.

De tror inte på att regeringen menar allvar med en sammanhållen landsbygdspolitik via 197 miljoner år 2018 som därefter utökas till 750 miljoner. Efter valet är löftet borta, tror de.

Något de tycker är positivt är ett statligt stöd för 23 kommuner, främst inom Norrlands inland, med sviktande befolkningsunderlag och svårigheter att upprätthålla service till medborgarna.

Men att utöka antalet servicekontor med 10 stycken i landsbygdsregioner och socialt utsatta områden nästa år och tro att detta ger service och goda levnadsvillkor i hela landet är naivt, tycker Lars Matsson och Anders Wetterholm.

Grundtryggheten försvinner när polis, räddningstjänst, vård, skola och omsorg på landsbygden monteras ner i takt med att städerna växer, fortsätter de. Landsbygdspartiet vill införa servicecentraler med de grundläggande funktioner som krävs för att ge rimliga levnadsförhållanden.

Landsbygdspartiet oberoende Västmanland är skeptiska till Regeringens satsning på 3 000 ”gröna jobb”. Enklare jobb i de gröna näringarna genom slyröjning för långtidsarbetslösa och nyanlända längs vägar och naturreservat förbättrar bara arbetslöshetsstatistiken, anser de. Förutsättningarna för att hålla betande djur måste istället stärkas, anser de.

När det gäller löftet om förbättrad infrastruktur genom ökat vägunderhåll och bättre kollektivtrafik är de också skeptiska.

De planerade punktskatterna för bilismen är förödande för landsbygden, uttrycker de.

Att landsbygdens människor inte får vara med och bestämma har skapat ett utanförskap och en känsla av maktlöshet som är förödande för landsbygdens överlevnad och utveckling, menar Landsbygdspartier oberoende Västmanland.

De framhåller att landsbygden är en attraktiv plats att leva på och att inflyttningen till landsbygden måste öka.

Städernas utveckling och befolkningsökning bör kanaliseras till landsbygden, främst genom att större och mindre samhällen successivt och småskaligt byggs ut med ökad samhällsservice och förbättrad infrastruktur, anser Landsbygdspartiet oberoende Västmanland.

Cecilia Eriksson

 

Fakta: Regeringens paket för hela landet har fyra delar: 

Service och goda levnadsvillkor: 347 miljoner kronor (mkr)

Gröna jobb: 253 mkr

Företagande och utbildning:
410 mkr

Bättre vägar och kollektivtrafik: 235 mkr