Många röstade i valet

Textstorlek:

LÄNET Årets kyrkoval blev ett lyckat val. Från att det för fyra år sedan var ett rekordlågt valdeltagande fick röstberättigade istället stå i kö i år. Enligt de preliminära siffrorna ökade valdeltagandet från 13 procent till 18 procent.

På många håll i landet var det långa köer till vallokalerna. Valdeltagandet ökade i samtliga 13 stift och ökningen var störst i Stockholms valkrets. Där ökade valdeltagandet med över åtta procentenheter, till 21 procent.

Lägst var valdeltagandet i Lunds stift med strax över 16 procent. Troligen var valdeltagandet större än de preliminära siffrorna visar då förtidsrösterna också väntas ha ökat. De rösterna är inte räknade än. De kommer att räknas i morgon, fredag.

Svenska kyrkans val sker på tre olika nivåer:

Lokalt: Val av kyrkofullmäktige i församling eller pastorat.

Regionalt: Val till stiftet. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ.

Nationellt: Val till kyrkomötet som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter.

I Västerås stift röstade närmare 19 procent, mer exakt 18,75 procent, i stiftsfullmäktige. En stor ökning jämfört med förra valet för fyra år sedan då 12,5 procent röstade. Totalt i stiftet har 61 901 personer röstat av 334 874 röstberättigade.

Det innebär att nästan var femte röstberättigad i Västerås stift lade sin röst. Det är en ökning med sex procent sedan förra valet.

Enligt de preliminära siffrorna ser det ut som om de största grupperna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Politiskt obundna i Svenska kyrkan får oförändrat stöd sedan förra valet. Den största ökningen står Sverigedemokraterna för. Öppen kyrka kommer dessutom in som en ny grupp i stiftsfullmäktige i Västerås stift.

Förlorarna ser Borgerligt alternativ och Miljöpartister i kyrkan att bli. Båda tappar två mandat var. Även Frimodig kyrka tappar ett mandat. Så här ser den preliminära fördelningen ut i stiftsfullmäktige i Västerås stift:

Socialdemokraterna 34,16 procent, 27 mandat (oförändrat)

Politiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) 18,71 procent, 15 mandat (oförändrat)

Centerpartiet 18,46 procent, 15 mandat (oförändrat)

Sverigedemokraterna 8,04 procent, sex mandat, en ökning med tre mandat

Borgerligt alternativ 5,66 procent, fyra mandat. De tappar två

Vänstern i Svenska kyrkan, 3,82 procent, tre mandat vilket innebär att de ökar med ett mandat

Öppen kyrka, 3,2 procent, två mandat (plus två mandat)

Kristdemokrater i Svenska kyrkan, 2,26 procent, två mandat (oförändrat)

Frimodig kyrka, 2,07 procent, får två mandat och backar med ett mandat

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) 2,06 procent, får två mandat (oförändrat)

Miljöpartister i Svenska kyrkan, 1,56 procent, får ett mandat och backar därmed med två mandat

Det preliminära resultatet för valet till kyrkomötet blev som följer. 2013 års resultat är inom parentes:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna: 30,5 procent (29,4)

Borgerligt alternativ: 8,7 procent (12,6)

Centerpartiet: 13,9 procent (11,9)

Fria liberaler i Svenska kyrkan, FiSK: 2,9 procent (3,3)

Frimodig kyrka: 3,9 procent (4,8)

Gröna kristna: 0,2 procent (ingen uppgift)

Kristdemokrater i Svenska kyrkan: 3,0 procent (4,8)

Kyrklig samverkan i Visby stift: 0,1 procent (0,2)

Miljöpartister i Svenska kyrkan: 2,3 procent (4,7)

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: 17,2 procent (15,3)

Sverigedemokraterna: 9,2 procent (6,0)

Trygghetspartiet i Svenska kyrkan: 0,04 procent (0,2)

Vägen: 0,1 procent (ingen uppgift)

Vänstern i Svenska kyrkan: 3,6 procent (2,4)

Öppen kyrka – en kyrka för alla: 4,4 procent (4,6)

Hur valet har utfallit i de olika församlingarna i Västmanland går inte att säga ännu. Man inväntar förtidsrösterna som inte börjar räknas förrän i morgon, fredag. Och de första valresultaten kommer troligen först på onsdag, den 27 september.

Kyrkovalet följer samma trend som i rikspolitiken. Kyrkovalets största förlorare är Borgerligt alternativ, med rötterna i Moderaterna, som fick 8,7 procent av rösterna. De tappade fyra procentenheter jämfört med förra valet. Även i förra valet tappade partiet fyra procent och blev tredje största nomineringsgrupp. I år gick både Centerpartiet och Sverigedemokraterna förbi.

Många inom kyrkan vill ha bort partipolitikens inflytande i Svenska kyrkan. Ändå går de tre deltagande riksdagspartierna S, SD och C framåt i årets val. Tillsammans fick de över 50 procent av rösterna.

Jan Å Johansson