Vägen fortsatt farlig

Frida Nordlund vid barnens busshållplats på Badelundavägen. Foto: Lisa Parland​
Textstorlek:

Frida Nordlund bor med sin man och deras två barn i den gamla Anundsgården alldeles intill väg 694, Badelundavägen. De köpte sin bostad 2004 och trivs utmärkt bortsett från trafiksituationen.

​Sedan Anundshögsmotet öppnades har trafikmängden, i synnerhet mängden tung trafik ökat på Badelundavägen och långt ifrån alla håller hastighetsgränsen på 40 kilometer i timmen. Som tur är vetter familjens sovrum inte mot vägen.

Alldeles utanför huset, precis intill områdets brevlådor finns hållplatsen för skolskjuts.

Visserligen nära och praktiskt, men kanske inte så trafiksäkert. Hållplatsen är liten, och precis bakom den finns ett plank.

När vintern kommer bildas det tre körspår på vägen eftersom den är så smal. Skulle ett fordon få sladd finns inte särskilt mycket plats att retirera på för de som står och väntar.

– Jag är väldigt tacksam över att möjligheten till skolskjuts finns. Det är inte det. Vår vardagslogistik skulle bli betydligt krångligare annars säger Frida Nordlund. Men riktigt avslappnat känns det inte. Det är ju just på morgonen ungefär den tid skolskjutsen kommer som det är som mest trafik. Under eftermiddagen och kvällen är det mer utspritt.

– Barnen har varselkläder i starka färger när de står och väntar på bussen och vi präntar in i dem att de ska stå stilla.

Trafiken på Badelundavägen medför problem också i andra situationer.

Frida Nordlund tycker inte att det går att ta sig fram till promenadstråken i området på ett säkert sätt.

– Det känns ju inte klokt att ta bilen 300 meter. Men det händer, tyvärr.

Att rida på vägen känns inte heller riktigt tryggt. Många av områdets ryttare sätter neonfärgade varselskydd på sina hästar.

Frida Nordlund tänker över en rad olika alternativ för hur säkerheten skulle förbättras. Alla har de både för- och nackdelar:

• att kommunen tar över vägen och delvis stänger av den

• att man gör en avsmalning så att fordonen är tvungna att stanna då det blir möte

• att man bygger en trottoar vid sidan av vägen

• att man bygger en regelrätt gång- och cykelbana

• att man förbjuder tyngre trafik.

Klassiska farthinder tycker hon inte känns som den mest ultimata lösningen eftersom det färdas många djurtransporter på vägen.

Sedan några år tillbaka finns chikaner på väg 694 som en fartdämpande åtgärd. Men det är ingenting som omöjliggör en hög fart.

– Ofta står de i diket.

Amazon Web Services ska snart etableras inte så långt ifrån området och Frida Nordlund fruktar att det kommer att leda till ännu mer trafik.

På Trafikverket är man medveten om att trafiken har ökat men enligt planerare Anna Kero planeras inga ytterligare åtgärder.

Lisa Parland