300–400 jobb till Västerås

Textstorlek:

Batteritillverkaren Northvolt, som under en tid övervägt en lokalisering i Västerås eller Skellefteå, meddelar att man beslutat att förlägga en forsknings- och utvecklingsavdelning till Västerås. Mellan 300 och 400 personer ska anställas. Fabriken placeras i Skellefteå och kommer att anställa 2000–2500 personer.

Västeråsavdelningen börjar byggas 2018 och beräknas vara färdigt 2019.

Fabriksbygget i Skellefteå påbörjas under nästa år och beräknas slutföras år 2023.