Bönder utser grön kommun

Årets gröna kommun ska utses för första gången. Palle Borgström, förbundsordförande i LRF, kommer även att agera ordförande i den jury som utser Årets gröna kommun. Foto: Johanna Norin
Textstorlek:

LANDET/LÄNET Nu ska Årets gröna kommun utses för första gången. Priset delar Lantbrukarnas riksförbund ut till en kommun som underlättar för företagare på landsbygden. Kommungrupperna ska nominera och utmärkelsen delas ut i november.

Lantbrukarnas riksförbund har instiftat ett nytt pris med fokus på vilken kommun i Sverige som är bäst på att skapa förutsättningar för det gröna näringslivet.

LRF menar att kommunernas inställning och beslut till stor del är avgörande för om en lantbrukare vågar ta steget till att satsa.

– Vi vill se en tillväxt i de gröna näringarna. Det finns en Livsmedelsstrategi som säger samma sak och kommunerna är viktiga i det här arbetet, säger Palle Borgström som är förbundsordförande i LRF och ordförande i juryn som utser Årets gröna kommun.

Palle Borgström menar att dialogen mellan svenska bönder och kommunernas politiker och tjänstemän kanske är den viktigaste faktorn för att få lantbruksverksamheten att fungera och bli lönsam.

– Det är en stor skillnad på hur kommunerna jobbar och vi vill uppmärksamma hur kommunerna jobbar och vilken kommun som ger bäst stöd till företagare, säger Palle Borgström.

– Vi kommer att göra en rankningslista som ger en fjäder i hatten för den kommun som är bäst och det hoppas vi ska förbättra prestationen hos kommuner, berättar Palle Borgström vidare.

Vad utmärker en bra kommun?

– De har en stödjande funktion och en näringslivsagenda. Kommunen vill bygga ut och utveckla och ger goda förutsättningar för det, säger Palle Borgström.

Det är bönderna som ska utse vinnaren inom varje region.

Senast den 31 oktober ska LRF:s 270 kommungrupper, med sina 2 000 förtroendevalda, ha nominerat de bästa kommunerna inom varje region.

Kommungrupperna kommer att få fylla i en enkät där de bedömer hur väl kommunen fungerar under flera olika kriterier.

Det handlar exempelvis om hur väl kommunen sköter handläggning, om kommunen upphandlar livsmedel med samma krav som livsmedelsproducenterna, om det finns en policy att bevara åkermark, om kommunen stödjer bredbandsutbyggnad, hur kommunen ser på produktion i vattenskyddsområde med mera.

Varje region utser alltså en vinnande kommun och bland de 17 regionala vinnarna utser en jury vem som blir Årets gröna kommun i landet.

Vinnaren tillkännages den 30 november.

Cecilia Eriksson