Lönerna varierar i skogen

Lönerna för skogsmaskinförare varierar i hela landet. Men även lokalt förekommer variationer. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

LÄNET I hela landet varierar lönerna för dem som kör skogsmaskin. Även inom länen kan det vara stor skillnad. I exempelvis Dalarna har de som arbetar i skogen i Västerdalarna lägre ersättning än i övriga länet. Och Västmanland är inget undantag.

Många skogsmaskinförare har, trots lång erfarenhet, bara grundlön, enligt GS-facket, facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, vilka organiserar arbetare inom skogsbruket. Det finns dock ingen statistik som sträcker sig ned till så låg nivå som olika delar av länet. Att det märks i Västerdalarna beror på att GS-facket haft kontakt med skogsmaskinförare där. Susanne Bergkvist är lokalombudsman på GS för Västmanland.

– Att lönerna skiljer sig i länen och att de är låga är vi medvetna om. Och det är likadant i hela landet. Det hänger på vad arbetsgivarna vill betala. Minimilönen för en skotarförare är 130 kronor i timmen. Efter tre år får man ett kvalifikationstillägg på sex kronor och sju öre. Kvalifikationstillägget är en premielön som bygger på kvantitet och kvalitet.

När det gäller skördarförare är minimilönen likadan, 130 kronor. Men här är kvalifikationstillägget cirka elva kronor per timme. Men som sagts, det finns ingen officiell statistik på hur lönerna skiljer sig.

– Det är ingen välavlönad verksamhet utan arbetsgivarna betalar vad de anser att de har råd med. Men det är stora omkostnader med dyra maskiner, säger Susanne Bergkvist.

– Dessutom har de som arbetar i skogen halkat efter lönemässigt de senaste tio åren. Men det är en lite annorlunda bransch där föraren i maskinen ofta är personlig vän med entreprenören. Föraren vill helt enkelt vara lojal med arbetsgivaren. Det kan också ofta vara så att de som kör tycker att vi på facket pressar arbetsgivaren – så lojala kan de vara, berättar Bergkvist.

En skogsmaskinförare med fyra års erfarenhet tjänar mellan 23500 kronor och 25000 kronor i månaden. Det finns exempel på en förare som fortfarande hade grundlön efter tolv år. Men det är beroende av vilken slags maskin man kör eller om föraren behärskar flera olika maskiner.

– Att man kör åt sin kompis är vanligt förekommande. Men lönerna är väldigt varierande sett över hela landet, säger Susanne Bergkvist.

Jan Å Johansson