Turnerar med bok

Textstorlek:

SALADAMM Helena Jonsson, tidigare ordförande i LRF, turnérar runt med sin bok ”Sverige ser inte ut som du tror”. Det är en bok som kan hjälpa landsbygdsbor att argumentera för sin sak och öka politikers kunskap då stad/land frågan kan bli en valfråga, enligt Helena. Första turnéstoppet gjordes utanför Sala.

Helena är lantbrukare utanför Tranås i Småland, men var ordförande i LRF i sex år. Under den tiden kom hon på idén att skriva boken ”Sverige ser inte ut som du tror”. Nu turnérar hon runt i Sverige för att berättar om boken i samarbete med LRF och Studieförbundet vuxenskolan. Under sitt första stopp, som var på Ösby Naturbruksgymnasium i Saladamm utanför Sala, berättade hon varför hon skrev boken.

– Som förbundsordförande skriver man ganska många debattartiklar och är med i massor av diskussioner och jag tyckte ofta att jag aldrig fick föra fram mina bästa argument, säger hon.

Hon kände att hon fick hålla sig inom ett väldigt snävt diskussionsområde och att helhetsperspektivet försvann. Hon upplever att stadsborna blivit mer misstänksamma mot det som lantbrukare gör och att det blivit lättare att driva kampanjer som inte stämmer överens med verkligheten. Hon anser att avståndet mellan landsbygdsbor och stadsbor ökat, både geografiskt och mentalt.

– En allt större andel av Sveriges befolkning bor i städer och har inte en naturlig koppling till lantbruk och skogsbruk. I och med det försvinner kunskapen om våra näringar, säger hon.

Med boken vill hon få igång en debatt som har en stor bredd.

– Målgruppen är en miljöintresserad innerstadsperson. Ungdomar, politiker och myndighetspersoner önskar jag skulle få veta mer, säger hon.

Boken kan var ett underlag till att kunna fatta beslut på rätt grunder, till exempel om man överväger att bli vegan. Men den kan också vara ett underlag för personer som behöver skaffa argument.

– Det är också en målgrupp: den som vill skaffa egna argument eller fila på de argument som man redan har, säger Helena.

Helena berättar att hon också fått förfrågningar från politiska partier om hon kan komma och prata om sin bok.

– De ser stad/land frågan som en potentiell valfråga, vilket jag hoppas att det blir, säger Helena.

Några av dem som kom till arrangemanget är tveksamma till om det blir en valfråga, berättar de för Vn i pausen. De har inte sett några sådana tendenser.

– Annie Lööf nämnde inte jordbruk i partiledardebatten som jag såg, säger före detta lantbrukaren Lars-Erik Johansson.

– De satsar på de stora grupperna. De lovar ett antal miljoner eller miljarder, men inget kring lösningar, säger lantbrukaren Anders Eriksson.

Flera frågor togs upp under kvällen och Lars-Erik tyckte att Helenas anförande gav nya, intressanta vinklingar på dem. Han var en av dem som passade på att köpa boken som tar upp ämnen som hållbarhet, förhållandet mellan stad och land, äganderätt, kött och klimat, användningen av antibiotika i Sverige och utomlands, konventionell kontra ekologisk odling och skogen.

– Titeln på boken är baserad på Naturskyddsföreningens kampanj där de hävdade att Sverige var ett kalhygge, vilket inte var sant, säger Helena.

Åhörarna uppmanades att starta studiecirklar i hemmen. Helena konstaterade att de som var i rummet var ganska överens i frågorna och att det var trevligt, men att utmaningen därav inte var så stor. Därför behövs fler forum formas för dessa frågor.

– Det är viktigt att hålla igång diskussionerna. Samtal hjälper till att förändra synsättet, säger Monica Stolpe-Nordin avdelningschef på Studieförbundet Vuxenskolan i Västmanland.

Cecilia Eriksson