Kulturarvsprojekt gynnas

Verkstaden i Jädersbruk kommer att renoveras invändigt med hjälp av ett nytt bidrag från Riksantikvarieämbetet som ska hjälpa till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Foto: Tomas Johansson
Textstorlek:

LANDET/ARBOGA Jädersbruksvänner och Medåkers hembygdsförening i Arboga kommun får ta del av nytt kulturarvsbidrag som ska hjälpa till att bevara, använda och utveckla kulturarvet.

Riksantikvarieämbetet fördelar totalt åtta miljoner kronor till olika projekt runt om i Sverige. Det nya bidraget ska gynna organisationer som bedriver ideell kulturverksamhet. Nära 400 ansökningar gjordes och av dem beviljades 74 stycken. Hembygdsföreningar, nationella minoriteter och immateriellt kulturarv har prioriterats.

I Västmanland har två projekt fått totalt 225 000 kronor. Den ena bidraget går till Jädersbruksvänners ”Tillgängliga utställningar”. De ska renovera en verkstad från 1800-talets andra hälft.

– Vi ansökte och fick 175 000 kronor och kan tack vare intäkter från Jädersbruksdagarna lägga in 25 000 kronor själva och så bidrar vi med eget arbete, säger Jan Larsson som är ordförande i Jädersbruksvänner.

Det var år 2010 som de köpte det 650 kvadratmeter stora tvåvåningshuset av kommunen. Sedan dess har Jädersbruksvänner renoverat byggnaden invändigt med hjälp av bidrag. Nu handlar det om två utställningshallar som ska få ett 50-tal fönster. I utställningshallarna visas maskiner som renoverats av Jädersbruksvänner och de bygger upp montrar som handlar om Jädersbruks samhälle som blomstrade för 100 år sedan.

Målet är att starta arbetet under vintern.

– Vi hoppas att det är klart vid halvårsskiftet, säger Jan Larsson.

Det andra bidraget går till Med-åkers hembygdsförening som får 50 000 kronor för att förbättra tillgängligheten på Abramsgården, Medåkers hembygdsgård. De kommer att bygga en fri-stående toalett samt en ramp in till hembygdsgården.

– Idag har vi enbart ett hederligt utedass som funkar för de som är fullt rörliga och till hembygdsgården måste man ta sig via en trappa och så kan vi självklart inte ha det, säger Tommy Karlsson som är ordförande i Med-åkers hembygdsförening.

– Vi har diskuterat problemet tidigare och tror att det kan vara så att vissa, som har rullatorer och rullstol, inte besöker oss på grund av att det inte är tillgänglighetsanpassat, fortsätter Tommy Karlsson.

Han berättar att de under sommaren har mycket aktiviteter som exempelvis musikframträdanden, friluftsgudstjänst, utställningar och midsommarfirande och förhoppningen är att alla ska känna att de kan delta.

Egentligen hade de ansökt om 75 000 kronor. Men kostnaden kan hållas nere genom ideell lokal arbetskraft. I bygden finns många kunniga personer, enligt Tommy, och så fyller arbetet samtidigt en annan funktion:

– Det är en del av den sociala tillvaron i en hembygdsförening, säger han.

Cecilia Eriksson