Ny forskning om vattenkraft

Textstorlek:

Med tanke på Regeringens mål om ett helt förnybart elsystem till 2040 satsar Energimyndigheten 60 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram, Hållbar Vattenkraft, HåVa. Därför ställs hårdare krav på vattenkraft som kraftkälla.

– Vattenkraft är den enskilt största förnybara elproduktionsresursen i Sverige och spelar också i ökande utsträckning en nyckelroll som reglerkraft i elsystemet. Vattenkraft utgör därmed en viktigt resurs för att nå de svenska energipolitiska målen, säger Rémy Kolessar, avdelningschef för foskning och innovation på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Energimyndighetens satsning på HåVa kommer att starta år 2018 och pågå fram till 2021.

Programmedlen kommer att delas ut till projekt genom utlysningar.

Cecilia Eriksson