Ökat hedersförtryck i Sverige

Textstorlek:

Kommuner larmar om ökat hedersförtryck efter den stora flyktinginvandringen. Det rapporterade SVT:s Agenda om i söndags (12 november 2017). I studion fanns bland andra Åsa Regnér (S), barn- och äldreminister. Ett reportage från ett skyddat boende för utsatta kvinnor visades också.

Medverkande i reportaget var Soheila Fors, debattör och grundare av Tehusen, en interkulturell mötesplats för kvinnor. I programförklaringen heter det: ”Fyra världsreligioner och ett tjugotal nationaliteter möts i Tehusen och lär sig att de inte i första hand är kristna, muslimer, ateister, araber, svenskar eller somalier utan människor, kvinnor med samma drömmar för sig själv och för sina familjer.”

Soheila Fors pekar på att hedersmord inte längre utgör ett marginellt fenomen eftersom en tiondel av alla mord är hedersmord. Om man bara ser till kvinnomord är en tredjedel hedersrelaterade, hävdar hon. ”En av tre mördade kvinnor i Sverige 2016 har dött för hederns skull. /…/ Ett liv väger lätt mot anseendet”, skriver Soheila Fors.

Det har gått femton år sedan Sverige 2002 skakades av mordet på 26-åriga Fadime Sahindal i Uppsala, en ung kvinna som ville kunna välja pojkvän och livsväg.

Före sin död var hon en viktig opinionsbildare och blev en symbol i kampen mot hedersmord. Detta straffades med döden. Baneman var hennes egen far som med två dödande skott ändade hennes liv.

Ett år senare skedde det brutala mordet på den 19-åriga kurdiska kvinnan Pela Atroshi, vilket ytterligare spädde på debatten om hedersrelaterade brott i Sverige. Sedan dess har det tyvärr bara fortsatt. Tvångsäktenskap, hedersmord, diskriminering, förtryck, kontroll, könsstympning.

Frågan om hedersförtryck är svår och komplex. Problematiken används gärna av rasister och främlingsfientliga krafter. Icke desto mindre existerar problemen mitt ibland oss och vi får inte blunda. Det handlar om människor i välfärdsstaten Sverige. Det handlar om vilken framtid vi vill ha.

Regeringen har gjort en del på området, men det tycks inte räcka. I söndagens Agenda dök några förslag till åtgärder upp som Åsa Regnér och regeringen lovar överväga, bland annat att införa hedersbrott som straffskärpning. Förbud mot religiösa friskolor ropar en del på, men det skulle strida mot FN-stadgan om föräldrars rätt att bestämma över sina barns utbildning.

Då finns bättre verktyg, som en skärpning av skollagens efterlevnad samt stoppade bidrag till organisationer – såväl trossamfund som skolor – som inte lever upp till demokratiska värderingar. Hedersvåldet får inte fortsätta att breda ut sig. Men att stoppa det är inget som görs i en handvändning. Det har med hela samhällsutvecklingen att göra.

Att inte blunda samt att våga rikta strålkastarljuset mot problemen är en bra början.

Bo Höglander