Rättssamhället under attack

Textstorlek:

Natten mot lördag 21/10 besköts en polismans villa i Västerås. Eldgivningen – sannolikt med automatvapen – var så kraftfull att kulorna gick rakt igenom hela byggnaden. Där låg inte bara polismannen utan även hans barn och sov. Chockade fick de evakueras till en säker plats. Dådet rubriceras som mordförsök.

Natt mot söndag attackerades en polisstation i Araby i Växjö två gånger med smällare och gatsten. Även i västsvenska Kinna angreps polisstationen med stenkastning, liksom i västernorrländska Vännäs. I dessa fall rubriceras dåden som skadegörelse. Och tidigare i vecka 42 sprängdes hela entrén till polishuset i Helsingborg i bitar.

Polisen ser ingen konkret koppling mellan attentaten, uppger man. Men kan det verkligen vara en tillfällighet att fyra byggnader med polisanknytning utsätts för våld nästan samtidigt? Oavsett om dåden är samordnade eller att betrakta som spontana utbrott av polishat så är företeelsen ytterst allvarlig.

Ser man till hela året kan listan på attentat riktad mot polisen göras ännu längre. 1 januari: En handgranat kastas mot polisstationen i Katrineholm med skador som följd. 6 februari: en polischefs bil, parkerad vid bostaden, exploderar i en kommun norr om Stockholm. Som tur är skadas ingen. 13 augusti: En explosion inträffar nattetid vid polishuset i Hallstahammar. Ingen skadas.

Ser man dessa nesliga handlingar mot bakgrund av vad som tidigare timat i vissa förorter där blåljuspersonal attackeras, blir det än mer allvarligt. När Tjänstemän som ska rädda liv, släcka bränder eller upprätthålla ordning och säkerhet, attackeras helt respektlöst, är det en stark signal till rättssamhällets vänner.

I juni i år publicerade Polisförbundet en rapport som visar att poliser utsätts för alltmer hot och våld. 40 procent av de tillfrågade har de senaste tolv månaderna utsatts för hot, våld eller annan otillbörlig påverkan i syfte att påverka tjänsteutövningen.

Ansvaret hos de rättsvårdande myndigheterna är stort. Men våldstendenserna, hatet, antisemitismen och respektlösheten som breder ut sig – på skolor och i bostadsområden – är inte enbart en fråga för polisen, domstolarna och kriminalvården. Det är ett samhällsproblem där föräldrar, lärare, ledare, politiker och andra har ett medansvar.

Allmänhet, myndigheter och rättsvårdande instanser får inte vika ner sig för hot och våld. Företeelsen måste bekämpas, eller rättare: nedkämpas. Precis som fallet är med terrorismen kan våld riktat specifikt mot de instanser som ska skydda medborgares liv och egendom aldrig någonsin accepteras.

Bo Höglander