Skärpta amorteringskrav föreslås

Textstorlek:

Finansinspektionens (FI) styrelse har fattat beslut om förslag till skärpta amorteringskrav, som nu har skickats till regeringen för godkännande.

FI föreslår ett skärpt amorteringskrav för nya bolånetagare med bolån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten. Dessa ska amortera minst 1% av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet (2% ned till 70% belåning och 1% ned till 50% belåning), och får alltså amortera 3% på bostadslånet.

Med nya bolån avses lån som lämnas mot säkerhet i en bostad i Sverige efter att de föreslagna föreskrifterna börjat gälla den 1 mars 2018.

Syftet med regleringen är att öka de svenska hushållens motståndskraft mot makroekonomiska störningar.

På finansinspektionen.se finns räkneexempel på hur olika låntagare påverkas av högre amorteringskrav. De flesta exemplen förutsätter att den egna insatsen är över en miljon kronor per vuxen.