Svårare för tjuven

Textstorlek:

Hösten är lika med högsäsong för bostadsinbrott. Men det finns sätt att minska risken för att bli drabbad.

Här listar vi några av de bästa råden:

Ordentliga lås: Se till att alla dörrar i huset har bra lås – inte bara entrédörren utan också terrassdörrar och liknande. Även fönstren bör ha bra lås.

Utomhusbelysning: Den som bor i villa eller radhus kan sätta upp utomhusbelysning med rörelsedetektorer som tänds då någon rör sig i närheten av huset.

Larm: Om man installerar ett larm kan det skrämma bort tjuven.

Timers: Sätt timers på inomhusbelysningen när du inte är hemma så att lamporna tänds då och då och det ser bebott ut.

Grannsamverkan: Säg till grannarna när du åker bort, så de håller lite koll. Kanske kan man be dem klippa gräset eller skotta snö, ta in post och tömma sopor i ditt kärl – allt för att det ska se ut som att någon är hemma.

Göran Landvall, polisens sakkunnige om bostadsinbrott, tipsar om att man ska tänka sig ett hästhoppshinder:

Ju fler bommar du sätter dit, desto svårare är det att hoppa över.

Likadant är det med möjligheten att begå inbrott. Fler åtgärder gör det jobbigare för tjuven.