Tema: Villa & Energi

Turné om sol-el till länet

Solelturnén kommer till Västmanland under november månad. Den ska öka kunskapen om solel och få företagare och lantbrukare att investera i det. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

LÄNET Nu ska lantbrukare och företag få lära sig mer om att producera solel. Det är en del av den så kallade solel-turnén som stannar till i Dingtuna
i Västerås kommun, Köping och Norberg.

Solelturnén görs genom projektet Framtidens solel i östra Mellansverige. Dess syfte är att allt fler små och medelstora företag ska bidra till att minska koldioxidutsläppen genom att investera i solel. Det är Energikontoret och kommunerna i Mälardalen som arrangerar Solelturnén med föredrag och en minimässa.

I år vänder sig solelturnén inte enbart till små och mellanstora företag utan även till lantbrukare.

– En liknande turné hölls i fjol under soldagarna i maj, men det är en dålig tid för lantbrukare för att de oftast är upptagna med lantbruket under den tiden. Därför beslutade vi att hålla en turné i november det här året för att det skulle finnas möjlighet för dem att vara med, säger Fredrik Wendelstam som är projektledare för Framtidens solel i Mälardalen.

Med solelturnén ska kunskapen om solel öka och turnén har gett resultat.

– Vi frågade via en enkät fjolårets deltagare i turnén om de efter turnén investerat i solel. 30 procent av deltagarna svarade ja och ytterligare 30 procent var på väg. Resten sa att de ville investera i solel, men att de saknade förutsättningar, berättar Fredrik Wendelstam.

Alla som har ett tak eller en markyta utan speciellt mycket skugga och inte har några krav på kulturvärde kan investera solel, enligt Fredrik.

– Man får kolla med kommunen om bygglov krävs. Det är tyvärr olika mellan olika kommuner,
säger Fredrik Wendelstam.

Fredrik menar att det annars är lätt att installera solel.

– Det krävs en elektriker och helst en certifierad solelinstallatör eller åtminstone en erfaren aktör med bra referenser för att vara säker på att anläggningen installeras korrekt, säger Fredrik.

– Det finns en del händiga personer som väljer att själva sätta upp panelerna på taket, men det vanligaste är att köpa en nyckelfärdig anläggning, fortsätter Fredrik Wendelstam.

30 procent av den totala kostaden för installation av solel kan man få ekonomiskt stöd för, ett stöd som det ansöks om hos Länsstyrelsen.

– Fördelen med solel är att man producerar miljövänlig, utsäppsfri el. Ekonomin för en anläggning är ofta god, men nackdelen är att man måste fram med en större summa för investering som betalar sig under många år, säger Fredrik Wendelstam.

Om man vill skaffa sol-el kan man börja med att kontakta några leverantörer och be om offerter. Men även ta hjälp av kommunens energirådgivare, föreslår Fredrik.