Hemlösheten har ökat

Antalet hemlösa har ökat i Sverige. I Västmanland finns de flesta hemlösa i Sala kommun om man ser till det totala invånarantalet. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

LÄNET/SALA Hemlösheten i Sverige har ökat. Det visar siffror från Socialstyrelsen.
På sex år har den akuta hemlösheten ökat från 1 500 personer till 5 900 personer. 
I länet är det Sala kommun som står för den största andelen hemlösa, i förhållande till det totala invånarantalet.

I hela Sverige beräknas totalt 33250 personer leva i hemlöshet. Dessa personer bor utomhus, på härbärgen, kvinnojourer, kate-goriboenden eller bostäder i social regi. Men det handlar också om personer som tvingas bo hos släkt och vänner.

Sala kommun är den kommun i länet som har störst andel hemlösa i förhållande till det totala in-vånarantalet. I kommunen finns 151 personer som är hemlösa.

Socialstyrelsen delar in hemlöshet i fyra olika steg, där det första steget handlar om ”Akut hemlöshet”. Dessa personer är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende eller skyddade boenden. De sover i offentliga lokaler, utomhus, i trappuppgångar eller tält.

I Sala kommun finns sex stycken personer som är akut hemlösa, enligt statistiken från Socialstyrelsen.

– De sover inte på gatan, utan hos kompisar eller anhöriga, menar Christer Eriksson (C) som är ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun.

– Jag vet inte vilka de är personligen, men handläggarna på kommunen vet vilka de är. Vi har nyligen gjort en inventering på dem, fortsätter han.

Hur hjälper kommunen dem på bästa sätt?

– Det beror på i vilken situation de är i själva. Sånt här kan hända för att de inte får egna kontrakt. Jag kan inte uttala mig om de sex enskilda fallen, men de bor inte på gatan.

Finns det risk för att de hamnar på gatan?

– Vi håller koll på det. Sala är en såpass liten kommun så de försvinner inte lika lätt som i en större kommun, säger Christer Eriksson.

Andra kategorin av hemlöshet handlar om personer som befinner sig på institutionsvistelse och på stödboende, men som står utan bostad när de ska flytta därifrån.

Tredje kategorin av hemlöshet innefattar personer som bor i exempelvis en träningslägenhet som kommunen ordnat på grund av att den boende inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Boendet är förenat med särskilda villkor eller regler.

Det är i dessa kategorier, situation två och tre, som Sala kommun har de flesta hemlösa.

– Hemlösheten är inte så dramatisk som det låter. De är bostadslösa, men bor inte på gatan, säger Christer Eriksson.

Är inte det ett problem?

– Jo naturligtvis, i den bästa av världar ska det inte vara så, säger han.

Vilka möjligheter finns för dessa personer?

– Individ- och familjeomsorgen hjälper till med boenden och placeringar som de hemlösa står inför, säger Christer Eriksson.

Även om det råder bostadsbrist, så är det inte i första hand det som är problemet, menar Christer.

– Bostadslösheten är kopplad till personen i fråga av olika skäl, säger han.

Socialstyrelsens fjärde kategori av hemlöshet är personer som bor tillfälligt och kontraktlöst hos kompisar, bekanta eller släktingar eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson.

Den senaste gången statistiken på hemlösa gjordes var år 2011 och sedan dess har antalet akut hemlösa alltså ökat dramatiskt, i Sverige lever nu, enligt statistiken, 5900 personer under bar himmel, på härbärgen eller i offentliga utrymmen vilket måste vara oerhört påfrestande under denna kalla årstid.

Cecilia Eriksson