Klimatsatsning på gårdar

Mycklinge lantbruk ska minska växthusgaserna med nästan ett kvarts ton per år. Johan Eriksson, delägare i Mycklinge lantbruk, är glad över ”Klimatklivet” som gjort detta möjligt. Foto: Robert Axelsson
Textstorlek:

LÄNET Flera gårdar i länet får ta del av Naturvårdsverkets medel för miljöförbättrande åtgärder. Mycklinge gård får mest pengar för deras investering i en värmecentral med flispanna som ska minska växthusgaserna med nästan en kvarts ton per år. Stäholms säteri får också en stor summa av pengarna för satsning på bioenergi.

Naturvårdsverkets satsning på lokala investeringar ska minska utsläppen som påverkar klimatet. I projektet Klimatklivet har nu 600 miljoner kronor beviljats till olika projekt runt om i Sverige.

Klimatklivet i Västmanland får nära nio miljoner kronor från Naturvårdsverket. Fem projekt delar på pengarna. Den som får störst andel av bidraget är Mycklinge lantbruk, som ligger i Västerås kommun, med 2  860  000 kronor att investera i en värmecentral med flispanna och flisförråd. Tidigare har värmen till gårdens spannmålsproduktion och spannmålstork kommit från en oljepanna.

Med investeringen kan gården, enligt Länsstyrelsens klimatsamordnare, minska sina utsläpp av växthusgaser med nära en kvarts ton per år.

– Vi har funderat på att investera i en flispanna i flera år. Klimatklivet gör det möjligt och det bidrar till den hållbara utvecklingen av gården med ett minskat klimatavtryck, säger Johan Eriksson delägare av Mycklinge lantbruk.

Johan berättar att de är medvetna om hur deras beslut påverkar klimatet.

– Allt vi köper in och förbrukar påverkar. Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna för konsumenterna och oss som producenter. Klimatförändringar är ett hot mot vår existens och vi gör det vi kan lokalt, säger Johan Eriksson.Investeringen kostar Mycklinge gård 4,4 miljoner kronor. Med hjälp av klimatklivet kan gården spara in investeringen på sex år i stället för 16 år, enligt Johan.

Även Mathias Hellström på Stäholms lantbruk, i Köpings kommun, får ta del av klimatmiljonerna. De tilldelas 2 778 945 kronor för konvertering från olja och el till bioenergi.

– Vi har funderat på att satsa på bioenergi i tio år och med stödet blev det möjligt, det har inte varit lönsamt innan. Oljan har varit för billig innan för att göra konverteringen, säger Mathias Hellström.

– Nu kan vi bli mer miljövänliga och kan klimatcertifiera oss i framtiden, säger han.

Målet är att de ska kunna torka spannmål med hjälp av biobränsle under skörden 2018.

Följande projekt i länet tilldelas även bidrag från Klimatklivet:

• Johan Ehlin på Wallby gård, som fått 1 657 500 kronor för sin satsning på bioenergi.

• Lars Engström fick 1  495  000 kronor för att också investera i bioenergi.

• Bostadsrättsföreningen Bergshauptmannen har tilldelats 33 500 kronor till normalladdning för bostadsrättsföreningens boende.

Cecilia Eriksson