Löfven: ”Lagen är på din sida”

Stefan Löfven promenerade genom Köping tillsammans med bland andra Elizabeth Salomonsson (S) kommunalråd i Köping (till höger). Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

KÖPING När statsministern besökte Köping nyligen var en ny sexbrottslag i fokus i samband med hans årliga jultal. Löfven framhävde att första kvinnan som talade i riksdagen 1921 kom från Köping. Han lyfte upp att det var ett genombrott och att kvinnor i Sverige gjort ett nytt genombrott i år genom Metoo-rörelsen.

Under Stefan Löfvens promenad genom Köping kom flera av ortsborna fram till honom för att hälsa.

– Att träffa människor i deras vardag och utbyta några ord uppskattar jag verkligen, sade Löfven till Västmanlands nyheter.

Han hann ta en snabbfika på Sjömans konditori för att smaka en känd lokal bakelse innan han mötte riksmedier och lokal-media i Köpings rådhus tillsammans med Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Där presenterade de nyheten om en ny sexbrottslag byggd på frivillighet. Det innebär att det inte längre ska krävas att gärningsmannen har använt sig av våld, hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för till exempel våldtäkt.

– Sex ska vara frivilligt och är det inte frivilligt så är det olagligt, sade Löfven.

Regeringen har avsatt fem miljoner kronor per år under åren 2018 till 2020 till Brottsoffermyndigheten för informations- och utbildningsinsatser på sexualbrottsområdet.

Sexuella brott har ökat enligt Nationella trygghetsundersökningen och nu ska BRÅ undersöka orsakerna till ökningen och rättsväsendets hantering av våldtäktsbrott och komma med förslag på hur rättsväsendets hantering av våldtäktsbrott kan förbättras. Resultaten ska presenteras under år 2019.

Man kommer att kunna dömas för övergrepp i fler situationer än i dag och det ska inte läggas så stor vikt vid kroppsutvecklingen när det gäller oaktsamhet hos gärningsmannen i fråga om barnets ålder.

Minimistraffet för grov våldtäkt och våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.

Varför höjer ni inte straffet ännu mer?

– För att det var det som beredningsutredningen föreslog, så vi har inget underlag på andra straff, men som Morgan Johansson sagt så ska vi titta på det också men då ska vi ha beredningsunderlag för det, säger Löfven till Västmanlands nyheter.

Efter presskonferensen höll Löfven jultal på torget, utanför Köpings rådhus. Det handlade bland annat om hårdare tag mot brottslighet, Löfven lade stor vikt vid att invånarna ska känna trygghet. Han nämnde bland annat införande om höjda straff mot vapenbrott och löfte om fler poliser.

Det handlade också om att behålla jobbskatteavdragen för att de som har det sämre ställt i samhället ska gynnas.

Han uttryckte att han till nästa år vill betala av skulder och och investera mer i välfärden med fler sjuksköterskor, lärare och högre bemanning i äldreomsorgen.

– Vi skjuter till fem och en halv miljard kronor i svensk sjukvård. Vi prioriterar det före jobbskattesänkningar, sade Löfven.

– Sverige är på rätt väg, men vi har mycket kvar att göra, sade han.

Han talade om att han vill att det ska finnas bra service och sjukvård i hela landet.

– Vi hjälps åt i solidaritet och gemenskap och trygghet. Alla ska längta efter morgondagen. Det är du och jag tillsammans, sade Löfven inför åhörarna.

I jultalet framhöll han även att Agda Östlund, politiker som föddes i Köping, var den första kvinna som yttrade sig i riksdagen, efter införandet av kvinnors rösträtt år 1921. Han talade om det genombrott som då öppnades för kvinnor och knöt samman det med ett nytt genombrott som kommit i år.

– 2017 går till historien. Det var då som kvinnor reste sig upp och sa att det är nog, att det är slut på tystnadskulturen, sade Löfven som lyfte fram den nya sexbrottslagen inför folket.

– Vi avsätter rejält med resurser. polisen får mer resurser nästa år och det kommer att ge resultat, sade han.

Han markerade att samhället står på kvinnors och flickors sida.

– Mitt budskap till varje flicka och kvinna i vårt land är att aldrig acceptera att din frihet begränsas. Lagen är på din sida. Hela samhället är på din sida.

Statsministern fick applåder gång på gång från Köpingsbor som trotsat minusgraderna för att lyssna på statsministerns tal.

– Det var fint alltihop, välformulerat och bra. De frågor han förde fram speglar hur samhället är. Det var väl hemskt fint att få hit statsministern till Köping, hoppas han kommer fler gånger, sade Nils Larsson till Västmanlands nyheter.

Statsministern har tidigare hållit sina jultal i Stockholm, men förra året beslutade han att hålla sina tal utanför huvudstaden.

Förra året hölls jultalet i Enköping och i år föll valet på Köping. Detta är en del av statsministerns sätt att inkludera mindre städer och orter för att hålla fokus på hela Sverige.

Cecilia Eriksson