Svenska djurarter visas

En av de bilder som finns med på fotoutställningen. Blåmesen är en vinnare bland svenska småfåglar, det kan beror på varmare vintrar och våra fågelbord. Den här blåmesen är fotograferad av Gunnar Aus, en av landets främsta naturfotografer i Sverige som är med i föreningen Naturfotograferna. Foto: Gunnar Aus
Textstorlek:

VÄSTERÅS Vinnare och förlorare i svensk natur – så heter den fotoutställning som snart kommer till Västmanlands läns museum. I den visas djurarter som blivit sällsynta men också arter som varit på väg att dö ut med lyckats komma tillbaka.

Vinnare och förlorare i svensk natur är en fotoutställning som producerats i ett samarbete mellan föreningen Naturfotograferna och Naturhistoriska riksmuseet.

Fotoutställningen är ute på turné och på lördag kommer den till Västmanlands läns museum, som tredje utställningsplats.

I utställningen deltar 34 fotografer som är medlemmar i föreningen Naturfotograferna, där Sveriges främsta naturvårdsfotografer är med och jobbar med fotoetik och naturvårdsengagemang.

Tillsammans visar de 40 fotografier av de svenska djurarterna, främst däggdjur och fåglar.

Magnus Elander, naturfotograf, skribent och forskare kommer att invigna utställningen. Han har varit huvudansvarig för utställningen tillsammans med Henrik Ekman, som arbetar med att köpa in naturfilmer till SVT.

Utställningen visades för första gången år 2016 på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Idéen till fotoutställningen uppkom i samband med att föreningen Naturfotograferna hade 50-årsjubileum.

– Temat vi bestämde var att visa hur det gått för de svenska djuren under den 50-årsperioden. Några hade ökat i antal och några hade minskat, säger Magnus Elander.

En av de arter som han nämner är sångsvanen, som var på väg att utrotas på grund av hård jakt på den. Men den är fridlyst sedan 100 år tillbaka och har kommit tillbaka successivt.

Det finns även andra orsaker till att vissa svenska djurater har minskat repektive ökat genom åren. Miljögifter på 1950- och 60-talen gjorde att havsäl, örn och utter minskade kraftigt. Även ändrade skogs- och jordbruks-
metoder har påverkat.

– Utdikning tog bort våt-, kärr- och myrmarker och de arter som hade det som sin miljö for illa av det, säger Magnus.

Med fotoutställningen vill de visa att miljön inte är statiskt utan att den ständigt är föränderlig.

Artporträtten i utställningen fyller en viktig funktion.

– Den svenska artkunskapen har blivit sämre i allmänhet. Mycket av naturfilmerna på tv är från andra delar av världen och svenskar rör sig inte i naturen på samma sätt som förr. Man motionerar och plockar svamp, men man känner vanligtvis inte igen fågelarter, trädsorter eller blomarter när man ser dem, säger Magnus.

Utställningen invigs den 9 december och pågår på Västmanlands läns museum fram till den 11 mars. Sedan turnérar utställningen vidare i Sverige.

– Den är inbokad på fyra ställen till vad vi vet nu fram till våren 2019.  Det är vi väldigt glada för, säger Magnus.

Cecilia Eriksson