”Det känns överraskande”

Tomas Olsson, som driver Norrby gård, är överraskad och glad över att de fått HKScans Miljöpris till leverantör.​ Foto: Pressbild
Textstorlek:

LÄNET Lammproducenterna Anna och Tomas Olsson på Norrby gård i Kungsör har fått HKScans Miljöpris till leverantör. 
– Det känns överraskande och kul. Det var inget vi hade förväntat oss, säger Tomas Olsson på Norrby gård.

Anna och Tomas Olsson föder upp 1 500 slaktlamm varje år på Norrby gård i Torpa utanför Kungsör. De rekryterar och säljer även avelsdjur inom raserna Dorset och Texel.

På 180 hektar åkermark odlar de vall och spannmål, både till vinterfoder åt djuren men även för försäljning. De har också 150 hektar naturbeten.

I 25 år har de arbetat med lammproduktion, men de senaste fem åren har de utvecklat miljöarbetet och föder nu upp lammen på gräs.

– För oss har det känts naturligt att föda upp lamm på gräs som växer naturligt, att de betar på det är bra för miljön, säger Tomas Olsson.

Sin kunskap hämtar de genom att besöka världens stora fårländer.

– Vi har hämtat kunskap från Nya Zeeland och England och tagit det till Sverige och har egna rådgivare här, säger han.

Det är för miljöarbetet som Norrby gård nu blir uppmärksammat av HKscan som den 1 februari delar ut priset högtidligt i Stockholm.

Pristagarna kommer få ta emot diplom och ett presentkort på en upplevelse på Petit hotel där några av Sveriges små hotell, de flesta på landsbygden, finns samlade.

Paret Olsson tillhör Sveriges största lammproducenter. Men ändå är det en utmaning att få lönsamhet i verksamheten.

– Det är svårt att få lönsamhet trots att vi är så stora. Men det har blivit bättre de senaste åren. Att utnyttja det växande gräset är också ett billigare sätt att arbeta, säger Tomas.

Elisabeth Svensson, kommunikationschef på HKScan Agri som även är en av dem som suttit i juryn, berättar varför miljöpriset instiftades förra året.

– Det är ett sätt att jobba med miljöfrågorna. Vi vill lyfta goda exempel och inspirera andra gårdar att arbeta på liknande sätt, säger hon.

Av livsmedelsföretaget HK-Scans 11 000 leverantörer var det ett 20-tal som var nominerades till HKScans Miljöpris till leverantör.

Utöver Norrby gård i Kungsör fick dessutom en grisgård i länet ett hedersomnämnande, grisproducenterna Fredrik och Jeanette Elander på gårdarna Viggby och Äs utanför Västerås som arbetar miljömässigt på flera sätt.

Bland annat odlar de foder åt grisarna, har investerat i en biogasanläggning där biogasen används till bussar och har gödselbrunnar ute på fält för att slippa onödiga körningar.

Gården har även investerat i en pelletseldad panna för att på sikt kunna torka all spannmål fossilfritt hemma på gården.

Cecilia Eriksson

 

Fakta: Motivering till Norrby gårds miljöpris: 

”Anna och Tomas Olsson har högt ställda mål och deras fokus är att leverera lammkött av högsta kvalitet med insikt om att friska djur med god tillväxt ger lägst klimatpåverkan och bäst ekonomi för djuruppfödaren. Intresse för vall och vallblandning har ökat gårdens produktion av slaktlamm baserat på gräs. På Norrby gård är klöver centralt för att öka inbindningen av kväve till marken samtidigt som markens struktur förbättras. Nya grödor i gårdens växtodling såsom lupin och åkerböna minskar beroendet av inköpt soja för att täcka djurens proteinbehov. Gödsel från djuren tas tillvara på ett medvetet sätt och utnyttjas i ett väl fungerande kretslopp mellan djur och växtodling. 150 hektar naturbetesmark hålls öppna av betande tackor som gör det möjligt för unika växter och en mångfald av insekter att trivas. Paret har även börjat återplantera lähäckar för att gynna fågellivet och ser fram emot en framtida utökad fauna med fasaner och rapphöns på Norrby gård.”