Dubbla budskap om försvaret

Textstorlek:

Folk och Försvar har i helgen och veckan hållit sina årliga seminariedagar i Sälen. Statsminister Stefan Löfven påstod i sitt tal att ett väpnat angrepp mot Sverige är ”osannolikt”, vilket i praktiken innebär att det knappast kan hända. Därmed desavouerade han den Försvarsberedning som hans regering tillsatt och där hans eget parti haft en bärande roll ihop med övriga riksdagspartier.

Försvarsberedningen använde en ny formulering mer anpassad för det nya säkerhetspolitiska läget, uppenbart för de flesta: ett väpnat angrepp på Sverige ”kan inte uteslutas”. Det är alltså möjligt och vi måste planera för det och vara väl förberedda. Som en försäkring: ingen vill att huset ska stå i lågor, men man tecknar ändå en försäkring. När huset brinner är det för sent.

Värst att såga Försvarsberedningen var utrikesminister Margot Wallström. Hon hävdar att beredningens formu-lering inte bottnar i en ”säkerhetspolitisk analys”.

Märkliga turer! Det vedertagna är att ett land enas över block- och partigränser när det gäller säkerhet och försvar.

I Sverige kan inte regeringen ens uppvisa en gemensam hållning och går till råga på allt emot den beredning som den själv tillsatt.

En viktig del av säkerhetspolitiken är vilken attityd landets ledning uppvisar – både gentemot de egna medborgarna och utåt mot omvärlden. Bred enighet borgar i sig för ökad säkerhet. Omgivande nationer kan då tydligt se att ”här finns ett land som står enat i sin strävan att försvara sin frihet och sitt oberoende”. På så sätt blir enigheten också en del i ett psykologiskt försvar, vilket knappast kan överskattas.

Totalförsvaret är en helhet. Säkerhetspolitiken går hand i hand med det militära försvaret. Men även civilförsvaret (skyddsrum, med mera), det psykologiska försvaret (som att kunna stå emot obehörigt opinions-inflytande från främmande makt) och livsmedelsberedskap, är livsviktiga.

Det sistnämnda kan vara avgörande i tider av kris och krig. En transportstörning är allt som krävs för att skapa en svensk livsmedelskris.

Vid ett skarpt läge skulle den mat som vi producerar själva i landet enbart räcka till hälften av invånarna, vilket 16 lantbrukare och medlemmar i LRF (Lantbrukarnas riksförbund) skrev på debattplats i Expressen för någon vecka sedan.

Köp svenskt! Det är ett bra tips för de medborgare som vill dra sitt strå till stacken och bidra till en bättre beredskap.

Det är hög tid för landets ledning att igen många års försummelser och återupprätta totalförsvaret till en trovärdig nivå. Yttre och inre försvar (militärt och polisiärt) är statliga kärnuppgifter.

Allt är en helhet och bör hänga ihop. Inte minst de signaler som politiker ger när de uttalar sig.

Bo Höglander