EU-miljarder granskas

Textstorlek:

LANDSBYGDSPROGRAM Omkring 36 miljarder kronor. Så stort är EU:s landsbygdsprogram för svensk del 2014–2020. Men Riksrevisionen noterar att det är ”en svåröverskådlig mängd olika insatser på regional, nationell och lokal nivå” som ”fått kritik för olika typer av ineffektivitet” och ska därför granska om insatserna effektivt når sina mål.

Programmet är tänkt att främja jordbruket samt lokal ekonomi och miljöåtgärder på landsbygden. Men Riksrevisionen skriver att möjligheten att bedöma resultat bland annat försvåras av att ansvaret ligger på olika departement och myndigheter, och redovisas på olika håll i budgetpropositionen och i flera myndigheters årsredovisningar.