Få känner till flexpensionen

Textstorlek:

​​EKONOMI Flexpension kan göra det möjligt att jobba mindre åren före pension. Men enligt Pensionsmyndigheten riskerar det att sätta stopp för politikernas önskan om att vi skall jobba längre. Många arbetsgivare säger nej när anställda vill jobba deltid under arbetslivets sista år. Flexpension skall göra det möjligt att kunna vara mer flexibel. Men kunskapen om den är låg. Inom industrin, som var först ut med de här avtalen, har facken sett det som en möjlighet för medlemmarna att orka jobba längre. Det går på tvärs med politikernas ambition då partierna i december enades om att den svenska pensionåldern skall höjas.

Pensionsmyndig-heten tror också att effekten kan bli att människor slutar jobba helt tidigare. Det finns indikationer på att ju högre tjänstepension man får, desto tidigare vill man sluta.

Jan Å Johansson