Kurs om lantraser börjar

Nu startar kursen som ska öka intresset för de utrotningshotade lant­raserna. En av dessa raser är Värmlandsfår. Foto: Privat
Textstorlek:

LÄNET Intresset för Hushållningssällskapets kurs för dem som jobbar med eller vill satsa på utrotningshotade lantraser är stort. På tisdag börjar kursserien i länet.

Kursen Lantraser – från hage till mage anordnas för första gången och den har blivit populär.

– Intresset är stort för kursen, vi har uppnått maxdeltagare med råge, berättar Ylva Belin som är rådgivare på Lantbruksdjur och ekonomi på Hushållningssällskapet och har det övergripande ansvaret för kursen.

– Om man bara ser till kursen så är intresset för lantraser ganska stort. Men om man ser totalt sett så är det ganska litet, fortsätter hon.

Syftet med kursen är att uppmärksamma och öka intresset för lantraser och att uppmuntra till att ta tillvara på dess kött, mjölk, ull och skinn.

– Jordbruksverket gjorde en utlysning om att hålla kurser om lantraser med koppling till livsmedel. För det har vi fått 1,4 miljoner kronor, berättar Ylva.

Men det är inte enbart i Västmanland som kursen anordnas, utan på ytterligare två platser i landet.

Lantraserna är inte attraktiva för dem som har större jordbruk eftersom de inte producerar tillräckligt mycket, enligt Ylva.

– Vi vill lyfta att lantraser har jättefint kött. Kockar har insett att det är jättebra kött och det finns en marknad för att sälja kött från lantraser, säger hon.

Under kursen har de exempelvis bjudit in Stefan Eriksson, som tidigare blivit utsedd till ”Årets kock” som kommer att berätta om vad restaurangerna efterfrågar och hur man säljer till dem.

Under kursen fokuserar de även på det viktiga arbetet med att bevara lantraserna i genbank och genom avel.

De går också igenom vilka lantraser som finns. De har utgått från raser inom nöt, gris och får som har rätt till att få ekonomiskt stöd för hotade husdjursraser. Dessa är inom nötkreatur: Fjällko, Rödkulla, Väneko, Ringamålako och Bohuskulla. Inom gris är det Linderödsvin och inom får är det: Ryafår, Gutefår, Svenskt finullsfår, Gästrikefår, Dala pälsfår, Fjällnäsfår, Roslagsfår, Helsingefår, Klövsjöfår, Svärdsjöfår, Värmlandsfår och Åsenfår.

– Om man ser till dessa som får ekonomiskt stöd så är det 763 personer i hela Sverige som har någon av dessa lantraser.

Kursen är uppdelad på fem olika tillfällen och de som anmält sig kan antingen vara med vid ett eller flera tillfällen. Det blir workshops, studiebesök på mejeri och charkuteri med koppling till lantraser och föreläsningar. Under två av tillfällena hålls föreläsningar hos några som arbetar med djur: på Gula stallet butik och kafé i Målhammar och på Kungsbyn djurpark.

– Det är viktigt att finnas på plats hos dem som jobbar med djur och inte förlägga kurserna till någon stor konferensanläggning, säger Ylva.

Lantraser avskaffades under första delen av 1900-talet då jordbruket skulle bli mer produktivt.

Själv har Ylva Belin Fjällkor på sin gård i Västmanland.

– Jag skaffade dem av en slump genom en bekants bekant. Det passar bra på vår lilla gård, det är trevligt med lite djur och att kunna hålla markerna öppna.

Cecilia Eriksson