Miljoner för att bli klimatsmartare

Textstorlek:

LANTBRUK Klimatklivet är en nationell satsning från Naturvårdsverket som genomförs tillsammans med Sveriges länsstyrelser. Enkelt uttryckt handlar det om möjligheten att söka investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av koldioxid på lokal nivå. 

Åtgärderna ska ha en hög klimatnytta per investerad krona. Exempel på sådana åtgärder kan vara transporter, biogas, fjärrvärme, lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser. Stödet kan inte sökas av privatpersoner, utan målgruppen är företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och organisationer.

Den 1 december 2017 hade Klimatklivet beviljat 1 305 ansökningar. Många av dem rörde laddstationer och energikonvertering, men också kategorier som biogasproduktion och avfall fanns representerade.
I Västmanland har 36 ansökningar beviljats.

Inom kort kommer Länsstyrelsen i Västmanland att hålla tre inspirations- och informationsmöten i länet där man slår tre flugor i en smäll. Det handlar dels om Klimatklivet, dels om stöd till generell landsbygdsutveckling och dels om stöd till solceller.

Mötena kommer att hållas i Himmeta Bygdegård, i Västerfärnebo på Svartådalens Natur och kulturcenter och på Länsstyrelsen i Västerås.

– Vi hade helst velat hålla ett möte i Västerås på landsbygden, i en bygdegård eller liknande men det blev svårt på grund av upphandlingsreglerna, berättar Yngve Liljegren som jobbar med landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen.

Han kommer att medverka på de tre mötena tillsammans med Robert Axelsson och Pamela Knutsson.

– Vi har lagt mötena så att informationen ska nå ut i rimlig tid innan nästa ansökningstid för Klimatklivet går ut den 15 februari, säger Yngve Liljegren. Förhoppningen är sedan att det ska arrangeras fler möten på fler orter i Västmanland framöver, för det blir ytterligare två ansökningsomgångar under 2018. Genom att förlägga möten på landsbygden vill man nå ut med Klimatklivet till en ny målgrupp.

700 miljoner kronor ligger i potten hos Naturvårdsverket och ska förhoppningsvis delas ut under 2018. Yngve Liljegren hoppas särskilt att lantbrukare ska få upp ögonen för att genom Klimatklivet söka stöd för ekonomiskt lönsamma och klimatsmarta förändringar på sina gårdar och påpekar att det absolut är lönt att söka

– Tidigare har faktiskt två lantbrukare från Västmanland sökt och fått medel från Klimatklivet berättar Yngve Liljegren. Det rör sig dels om familjen Skure i Mycklinge utanför Västerås och dels om Mattias Hällström på svingården Stäholm utanför Köping.

Lisa Parland