Nu kan alla få bredband

Nu kan alla som kan betala en anslutningsavgift få bredband i Sala kommun, oavsett om man bor i tätorten eller på landsbygden. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

SALA Sala kommun har fattat beslut om att alla i kommunen ska få tillgång till bredband, oavsett om man bor i tätorten eller på landsbygden.
– Det är en rättvisefråga för oss, säger Carola Gunnarsson (C) som är kommunstyrelsens ordförande i Sala kommun.

Sala kommun har tecknat ett avtal med IP Only Networks AB om att erbjuda fiberanslutning för bredbandstjänster till alla permanentboende och företagare i Sala kommun. Kommunen har avsatt 8,4 miljoner kronor i budgeten för att IP Only Networks ska garantera fiberanslutningen.

Varför har ni valt att satsa på bredband i hela kommunen?

– Det här är något som vi har diskuterat under en längre tid. För vi tycker det är viktigt att erbjuda kommuninvånarna och företag bredband. Vi bestämde oss tidigt för att det skulle vara 100 procent anslutningsgrad. Det är viktigt att alla erbjuds att ansluta sig, annars räknar man bort en stor del av landsbygdsborna och det vill vi inte göra i vår kommun, säger Carola Gunnarsson.

Anslutningsavgiften för de enskilda hushållen ligger på mellan 20 000–23 000 kronor. Det blir en bredbandsanslutning i ett öppet nät på minst 100 Mbit/s. Fiberutbuggnaden planeras pågå under tre år.

Hur många som ännu anslutit sig kan inte Carola redogöra för, men hon berättar att kommunen kommer att verka för att informera invånarna om erbjudandet under året.

– Bredband är viktigt för att kunna betala räkningar, följa nyheter i media, ha kontakt med vänner och släktingar och det är viktigt för att vi i kommunen ska kunna effektivisera och rationalisera vår verksamhet och underlätta kontakten mellan kommunen och den enskilde, säger Carola Gunnarsson.

– Det är också en viktig förutsättning för att företag ska kunna drivas på landsbygden, fortsätter hon.

Sala kommun är den största landsbygdskommunen i länet, sett till ytan.

– Stora delar av landsbygden skulle annars inte täckas med bredband eftersom det inte är ekonomiskt försvarbart för ett företag att dra fiber där det är för glest mellan hushållen. Varje år har vi lagt in investeringsmedel för bredband, men det har inte använts då det varit problem med finansieringen.

– Vi har försökt ge stöd åt byanätsföreningar. Problemet är att en stor del av det ekonomiska medel som man kan ansöka om hos länsstyrelsen i Västmanland är otroligt lite, säger Carola Gunnarsson.

Men nu kan alltså alla som vill ansluta sig till bredband i Sala kommun. Leveranstiden från att man har gjort sin beställning tar 9–12 månader i tätorten och 12–24 månader på landsbygden.

Cecilia Eriksson