Regionen tar över sjukhus

Den 1 februari återgår Bergslagssjukhuset i Fagersta i Regionens regi. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

FAGERSTA I åtta år har vårdföretaget Mitt hjärta drivit verksamheten på Bergslagssjukhuset i Fagersta. Då hade dåvarande landstinget dragit ned på verksamheten och sjukhuset var till och med nedläggningshotat. Det slutade med en extern upphandling vilken alltså Mitt hjärta vann.
Nu skall sjukhuset återigen drivas av landstinget – det vill säga Region Västmanland. Den 1 februari tar Regionen över.

På grund av detta skifte åker Kenneth Östberg (S), ansvarig för sjukhusvård på Region Västmanland, på informationsmöten i norra länsdelen.

Han har varit i Fagersta på ett öppet möte och nästa anhalt är Sturehuset i Skinnskatteberg den 17 januari där han kommer att informera och svara på frågor om Bergslagssjukhusets framtid.

– Mitt Hjärtas avtal om att driva sjukhuset går ut efter åtta år. Region Västmanland tar åter över driften – alternativet hade varit att göra en upphandling igen, berättar Kenneth Östberg.

Enligt honom funderades det en hel del inom Regionen om man skulle ta över. Och att man valde det har enligt Östberg två orsaker.

– Vi får en allt äldre befolkning och om vi skall klara uppgiften att vårda äldre och kroniskt sjuka anser vi att Regionen kommer att klara det uppdraget bättre än Mitt hjärta. Det blir svårt att driva den processen annars.

Den andra orsaken är att då Region Västmanland tar över kommer läkarförsörjningen att bli bättre och kompetensförsörjningen över lag kommer att förbättras.

– Men det är bara sjukhusdelen som Regionen kommer att ta över. Mitt hjärta kommer även fortsättningsvis att driva vårdcentralen.

Kenneth Östberg säger att det är tufft att driva små sjukhus men han påpekar att Region Västmanland inte är missnöjt med hur Mitt hjärta drivit verksamheten.

– Däremot har vi haft lite svårt att komma överens om vissa saker. Men huvudorsaken till att vi tar över är alltså den allt äldre befolkningen.

Samtliga anställda som jobbat mer än 50 procent har fått erbjudande om att flytta sin anställning till Region Västmanland. Av 44 anställda har 39 personer valt att komma över.

– Någon har fått ett annat arbete. Läkarförsörjningen har vi också säkrat upp – en hjärtläkare från Mitt hjärta kommer att fortsätta då Regionen tar över. Utmaningen är dock på sjuksköterskesidan – speciellt då det gäller sjuksköterskor med specialkompetens, säger Kenneth Östberg.

Jan Å Johansson