​Vårdplatsbrist på sjukhuset i Västerås

Textstorlek:

Det är för närvarande ont om vårdplatser på Västmanlands sjukhus i Västerås. Främsta orsaken är influensan som drabbar både patienter och vårdpersonal, uppger Landstinget Västmanland.

Vårdsökande som kan ringa till sin vårdcentral eller 1177 för rådgivning uppmanas göra det. Är läget livshotande: ring 112.