Höga priser på åkermark

På ett år har priset på åkermark stigit med tio procent. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

LÄNET LRF Konsult presenterade nyligen sin jordbruksbarometer vilken visar att det är stigande priser på åkermark. 2017 års försäljningar av åkermark visar att samtliga åkermarkspriser har stigit kraftigt.

Det genomsnittliga åkermarkspriset i Sverige har stigit till 138  000 kronor per hektar vilket är en ökning på tio procent på ett år. På fem år har det genomsnittliga priset för åkermark stigit med 32 procent. Det som påverkar värdet är hur stor avkastningsförmåga åkermarken har. Därför har LRF Konsult delat in Sverige i olika bördighetsklasser som bygger på hur hög bördighet marken har – inte på geografiskt läge.

Inte helt oväntat är den mest bördiga marken i Skåne och i Östergötland. Här har priset stigit kraftigt på åkermark under senare år men under 2017 sjönk genomsnittspriset med tre procent. Här får man ge 340  000 kronor per hektar. Som jämförelse får man i Västmanland ge, beroende på bördighetsklass, 78  000 kronor per hektar eller som mest 149  000 kronor per hektar. Det är en ökning på 12 respektive 21 procent. Men för den mest bördiga åkermarken i vår region, den näst bördigaste i hela landet, får man i genomsnitt ge 195  000 kronor per hektar.

Prisskillnaderna i landet är dock stora. Snittpriset på den bördigaste marken är 18 gånger högre än för den minst bördiga.
I Skåne får man alltså ge 340  000 kronor per hektar åkermark medan man för den minst bördiga marken i Norrland får ge 18  000 kronor per hektar.

Enligt undersökningen är lågt ränteläge det som driver upp priset, lantbrukarnas optimism och en allmän högkonjunktur. Lantbruksbarometern för hösten 2017 pekade också på just detta. Lantbrukarna upplever att lönsamheten är ganska god eller till och med mycket god. Dessutom visar Riksbankens ränteprognos på ett fortsatt lågt ränteläge även om man prognostiserat för en räntehöjning fram emot sommaren.

Vilka är då köpare och säljare? Under 2017 köptes åkerareal som förmedlades av LRF Konsult till 90 procent av någon som redan tidigare ägde åkermark. Genomsnittsköparen är 50 år medan säljaren är 67 år. Men det är inte enbart av godo att åkermarkspriserna ökar. Det höga markpriset kan exempelvis göra det svårt att starta ett nytt jordbruk. Undersökningen visar ju också att hela 90 procent av den åkermark som förmedlades av LRF Konsult förra året såldes till någon sem redan tidigare äger åkermark.

– Den som äger åkermark i dag köper mer åkermark, ofta för att man får en mer rationell brukningsenhet och stordriftsfördelar. Det gör att man kan betala lite mer än den som ska nyetablera. Ju högre priserna blir desto svårare för den som skall nyetablera att komma in på marknaden, konstaterar Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

Jan Å Johansson