Kamomillteer överskrider gränsvärden

Textstorlek:

Råd & Rön har testat kamomilltepåsar, både smak och innehåll. Flera teer innehåller ämnen i mängder som överskrider EU:s gränsvärden.

Analysen omfattar påsteer med kamomill från tio olika leverantörer. Kamomillen i teerna kommer från odlingar både inom och utanför Europa. Tre av teerna är ekologiskt odlade, medan övriga kommer från konventionella odlingar.

Rester av bekämpningsmedel hittades i alla teer, även i de ekologiskt odlade teerna. Totalt fanns rester från 11 olika bekämpningsmedel.

Flest olika bekämpningsmedelsrester hittades i ett te, med rester av 5 bekämpningsmedel. I två andra kamomillteer fanns rester av 4 bekämpningsmedel.

Inget av de testade teerna innehöll högre halter av bekämpnings­medel än EU:s gränsvärden. Men i några teer fanns rester av bekämpningsmedel som är förbjudna att använda inom EU.

Källa: Råd & Rön