”Klimatförändringen är här”

Eric Ling, ansvarig för kyrkans skog i Västerås stift, tycker att skogsbruket borde vara mer öppet för dialog. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

VÄSTERÅS Västmanland Upplands energiförening höll tillsammans med Mellanskog information och samtal kring skog och vatten. Platsen var Hushållningssällskapets gård på Brunnby i Västerås. Cirka 50 personer dök upp för att lyssna till bland andra Mårten Gustavsson som jobbar med skogsfrågor på EU-nivå och Eric Ling, ansvarig för kyrkans skogar i Västerås stift.

Mårten Gustavsson talade om EU:s skogspolitik eller rättare sagt skogsstrategi då det inte finns någon skogspolitik på EU-nivå.

– Nej, EU har ingen skogspolitik men ändå tas beslut som drabbar skogsägare. Det finns en strategi men det finns inget eget departement för dessa frågor. Istället finns ett departement för miljö, tillväxt och jordbruk. Och så finns möbelindustrin, en lobbygrupp för möbler i trä och en för möbler i trä med tyg, ler Mårten Gustavsson.

Gustavsson kunde berätta vidare att inom EU är skogsråvara en bristvara därför att många länder inte använder sin tillväxt.

– Skulle vi däremot ställa om vår skogsproduktion från virke och massaindustri till en energiråvara skulle många vilja vara med och bestämma. Inom EU är det så att alla har sina intressen och ligger och lurpassar på varandra.

Sedan kom han in på själva temat för dagen – fossilfri energi.

– Vi har mer tillväxt av skog än det som avverkas. Och tillväxten binder in koldioxiden som inte släpps lös förrän trädet dör. En tillväxtskog binder hela tiden koldioxid men i EU pratar man hela tiden om biologisk mångfald, det vill säga skyddade skogar. I dag är cirka 31 procent av skogarna i Sverige skyddade på något vis. Men det finns biologisk mångfald även i en tillväxtskog.

Han avslutar med att visa en bild på sitt hem – ett timmerhus.

– Mitt hus har bundit cirka fem ton koldioxid i cirka 400 år.

Stiftsjägmästare Eric Ling på Västerås stift berättade att kyrkans skog helt enkelt är prästlönetillgångar vilket startades redan på 1100-talet under Olof Skötkonung.

– Det var en prästlön, helt enkelt.

I Västerås stift finns 54 450 hektar skog och mest skog har man i Dalarna följt av Örebro och Västmanland – i nämnd ordning.

– Kyrkan är landets femte största skogsägare och här är Härnösands stift störst följt av Växjö och på tredje plats Västerås stift, berättade Ling.

Han sade likt Mårten Gustavsson att det aldrig funnits så mycket skog som det gör nu. Men han anser att man kört fast med tanke på det och att så mycket samtidigt rödlistas.

– Protester mot avverkningar sker hela tiden men det finns en skillnad mot tidigare. Förr kedjade aktivister fast sig i skotare, nu protesterar man istället mot certifiering. Miljörörelsen gör sina egna inventeringar av skogar och vi är tillbaka till hur det var i början på 1990-talet då det protesterades mycket mot avverkningar.

Eric Ling ser en fara i att skogsbruket sluter sig istället för att vara öppet för dialog.

– Det blir ofta klagomål vid avverkningar. Därför vore det bra om man informerar om en avverkning i förväg så att människor blir medvetna om det.

Ling kom så småningom in på seminariets rubrik även han.

– Väldigt lite talar för att vi kan stoppa klimatutvecklingen. Därför tror jag att vi istället måste anpassa oss. Vad har hänt om 80 år, det vet ingen. Däremot vet vi att 50 procent av de gamla vinter-OS-orterna inte kommer att kunna arrangera OS igen. Däremot kan vi dämpa uppvärmningen – inte stoppa den. Och det kan vi bland annat göra genom att ha mera trähusbyggande – hus som binder koldioxid.

Eric Ling anser också att de tekniska lösningarna finns för att minska användandet av fossila bränslen. Fortfarande finns kol som energikälla och den finns i enorma mängder, enligt Ling.

– Tekniken finns men det kostar oerhörda summor. Men framför allt måste det tas politiska beslut för att vi skall ställa om.

Numera kan man använda skog till det mesta. Bränsle och kläder, exempelvis. Men alla olika aktörer arbetar var och en för sig. Skogsindustrin för sig och kemiindustrin för sig.

– Skogsindustrin har varit självgod väldigt länge. Men nu börjar alla få kombinatstankar med att utveckla vad man kan använda skogen till.

Jan Å Johansson