Kurs för säkrare arbetsmiljöer

Nu startar en kurs i säkrare arbetsmiljöarbete på Brunnby och Ultuna. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

​Hur får man en säker och attraktiv arbetsplats inom de gröna näringarna? Det försöker LRF bena ut med en dagskurs som inom kort äger rum både på Brunnby i Västerås och på Ultuna i Uppsala.

Kursen tar upp ämnen som systematiskt arbetsmiljöarbete, fysiska och psykosociala risker, handlingsplan, åtgärder och säkra rutiner, arbetsmiljöpolicy och hur man undviker sanktionsavgifter.

– I några säsonger har den här kursen hållits för trädgårdsbranschen och den har ju ganska mycket gemensamt med lantbruket, säger Anders Danielson på LRF som är ansvarig för kursen.

Han är lantmästare med mångårig erfarenhet av just arbetsmiljöfrågor och medlem i den ekonomiska föreningen Säker Arbetsmiljö som stöds av LRF och SLA.

Att hålla kursen just nu menar Anders Danielson är lämpligt av flera skäl.

– Att ta sig tid att gå en kurs kan alltid vara problematiskt för lantbrukare men mellan november och mars är det lättast. Nu finns det åter en framtidstro för svensk livsmedelsproduktion. Att anställa blir då aktuellt för fler. Dessutom börjar säsongsanställningarna att närma sig, säger Danielsson.

Att alla företagare med anställda ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete är lagstadgat men det behöver inte vara så krångligt och tidsödande som många tror. Däremot kan det bli både krångligt, dyrt och tidsödande att inte prioritera arbetsmiljön. När man är få på en arbetsplats blir man extra sårbara om någon skadar sig.

Lantbruket har länge varit väldigt olycksdrabbat även om säkerhetstänkandet blivit starkare på senare år.

– Extra riskfyllda situationer är arbete med nötkreatur, kemikalier, vissa typer av maskiner och arbete i skogen. Här handlar mycket om att jobba förebyggande.

Men den psykosociala arbetsmiljön är också viktig och glöms ofta bort då det talas om arbetsmiljö, påpekar Anders Danielson.

– Det kan ofta vara så att man blir hemmablind och tänker att ”de där problemen finns ju inte hos oss” om saker som mobbning och sexuella trakasserier. Men på förtroendemannasidan har vi ju haft ett Me Too-upprop i jord- och skogsbruksbranschen.

Anders Danielson berättar om när han besökte en lokalavdelning av LRF i norra Västmanland och tog upp frågan om just alkohol och droger.

– Det blev ganska mycket fnitter och till slut sa någon att vår bransch är nog inte heller förskonad.

På små arbetsplatser kan det vara ännu viktigare att jobba med de ”mjuka frågorna”, säger Anders Danielsson.

– Man är så mycket villigare att jobba över mycket om det är en god respektfull stämning på arbetsplatsen. Och det gäller för arbetsgivare att vara rädda om den personal de har. Duktiga djurskötare inom animalieproduktion till exempel växer inte på träd och är inte så lätta att ersätta.

Kursen på Brunnby gård hålls den 15 mars och kursen på Ultuna den 20 mars.

Lisa Parland